Soru

Katılım Endeksi

Katılım endeksinde olan hisse senetlerini almak caiz midir?

Tarih: 18.10.2022 14:17:30

Cevap

Borsada ortada alınan ve satılan bir mal yoktur. Yani sanal bir alım ve satım vardır. İslâm’da alınan ve satılan mal kabzedilmelidir yani teslim alınmalıdır. 

Ortak olunan şirketin hisseleri yani değeri neye göre yükseliyor veya düşüyor, tam olarak belli değildir. Yani gerçek bir değerleme bulunmamaktadır. Şirketin hisseleri, iktisadî olarak gerçek değerinin ya altında ya da üstünde sanal olarak bir cihetle kumar gibi alınıp satılmaktadır. Bu da borsanın İslâmî açıdan çok sıkıntılı olduğunu göstermektedir.

Her ne kadar Katılım Bankaları Allah’ın yasakladığı ürünlerin üretim ve ticaretini yapmayan şirketlerle çalışıyor olsalar da gerçek bir ortaklığın olmaması, manipülasyonlara açık olması ve arka planda işleyen sistemin İslâmî ticaret esaslarıyla bağdaşmamasından dolayı katılım endeksine göre hisse senedi alımını riskli görmekteyiz. Bu noktadan helâl kazanca düşkün kimselere borsayı tavsiye etmiyoruz. Velev ki katılım bankaları aracılığıyla bu sisteme dahil olunmuş olsun.

Borsa sistemi ve riskleri ile ilgili lütfen bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/borsa


Yorum Yap

Yorumlar