Sorular

Okuldan gelirken arabadan yol kenarına saçılmış şeftaliler gördüm, bir de kasa düşmüştü. Işlek bir yol. Ziyan olmasın diye toplayıp eve getirdim 8 tane. Sahibini bulmak imkansızdı. yemek helal midir?
Abdestsiz Kuran okumuyorum, ama abdest konusunda vesveseye kapıldığım için sürekli abdest yenileme isteğinden Kuran okuyamıyorum. Abdestli okumaya başlasam ama her ihtimale karşı abdestim bozulmuş olsa bile dokunmadan yüzüne bakarak okusam sayfaları da kalemle çevirirsem abdestsiz olsam da hatim sayılır mı?
Kadınların okuması ve yönetici olmaları caiz midir?
Gusülden 3 saatte anca çıkıyorum. Besmele çekerken sıkıntı yaşıyorum. Mesela euzü besmelede harfleri yanlış söyledim diyorum, tekrar başa dönüyorum. Böyle böyle 100 defa oluyor. Bundan nasıl kurtulurum?
Mugayyebat-ı hamse kapsamında Allah katında bilinen 5 şeyden birisi de yağmurun ne zaman yağacağı. Ancak şimdiki teknoloji ile yağmur bulutu ve yağmur bombası adı altında 20-30 dakika içerisinde tohumlama yapılarak yağmur yağdırılabiliyor. Bunu açıklar mısınız?
Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: "İşte beni anladın." O da dedi: "Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım." diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o
Boks yapmayı gerçekten öğrenmek istiyorum. Çünkü daha güçlü olmak istiyorum. Boks yapmak haram mıdır? 
7. Şua'nın 2. makamında geçen '' iki kutbun dâiresindeki hesab rakamlarına sıkışmayan bir nihâyetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda, aynı kuvvet, aynı tarz, aynı sikke-i fıtrat ve aynı sûrette, beraber noksânsız tasarruf eden; ve o pek büyük mütecâviz kuvvetleri taşıyanları, tecâvüz ettirmeden kanununa itâat ettiren; '' kısmını açıklar mısınız?
Teheccüd namazını hiç bırakmadan kılan bir kimse bir gün namaza kalkamasa o gün yaptığı günahlardan dolayı huzurdan mı kovulmus olur? Yoksa başka bir sebebi olabilir mi?
Hadiste "benim kıldığım gibi kılın" deniliyor. Ama kadınlar erkeklerden şekil olarak secdede kollarını açarak kılmıyor, neden?