Sorular

Cümlesinin makam-ı ebcedîsi olan bin iki yüz yirmi ikiye kadar, o fütûhât-ı Kur’âniye ve nusret-i dîniye devam edeceğine ve ondan sonra bir derece tevakkuf ve tedennî başlayacağına tevâfukla işaret eder. Burada üstadımızın bin iki yüz yirmi ikideki gerilemeden kastı nedir? 
İslam'a göre kadın, namahreme karşı dikkatli olmalı. Peki ama kadın hiç mi birşey yapamıyor dışarı çıkması da mı günah?
Kırâat-i seb‘a, vücûh-u seb‘a ve mu‘cizât-ı seb‘a ve hakāik-i seb‘a ve erkân-ı seb‘a tabirlerine açıklık getirirmisiniz?
Gusül abdesti alırken konuşmak guslü bozar mı?
Saç ektirmek haram mı? Allah'ın lanetlediği kullardan olur muyuz? Abdest için de bir sıkıntı var mı?
Hz.Hızır (a.s) kimdir ve görevi nedir? Kıyamete kadar yaşayacağı hakkında hadisi şerif var mıdır?
Emziren annenin hamile kalması ile bebeğini emzirmeyi kesmesi gerekir mi?
Yatsı namazından sonra yatılması iyi olur diye bir duyum var, doğru mudur? Gece saat kaç gibi yatılması gerekir?
Günde kaç öğün yemek yenilmelidir, sünnet olan nasıldır?
Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim ne demektir?