Sorular

Biz cennete gitsek ama sevdiğimiz birisi, anne babamız cehenneme gitse biz üzülür müyüz ve bir daha görüşe bilir miyiz?
"...Bu Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme dâvâsında bulunmaları içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesine barışmak dâvâsı açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da semavî dinlerle mücahede-i azîmesi başladığı hengâmda..."(Gençlik Rehberi, Shf:22) Bu iki muazzam dinler hangileridir ve bunların arasındaki sulh mahkemesi ve musalaha davasının m
İki talak arası boşama kaç aydır?
Onuncu Hücceti İmaniye'yi özetler misiniz?
Corona virüs hastalarını nasıl teselli edebiliriz.?
"Bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı." Birinci Sözde geçen bu ifadelerde ne anlatılmaktadır?
Kastamonu Lahikası sayfa 33 de geçen Kuran'ın Ayetül Kübrası ifadesi geçiyor. Kuranın ayetül kübrası hangisidir?
19. Sözde geçen 1. Reşhayı izah eder misiniz?
"Esma-i ilahiyenin en cemiyyetli ayinesi cismaniyattadır." Cümlesini izah eder misiniz.
Bazıları mevlid kandilinin bidat olduğunu söylüyor ve o günü kutlamak caiz değildir diyorlar?