Hakkımızda

Risale Online logosuSitemizin gayesi; Allah rızası yolunda, tüm insanlığın imanına hizmet etmektir.

Gönüllerimizi iman ve Kur’ân hakikatleriyle nurlandırmak, akıl ve kalblerde oluşan suallere tatmin edici cevablar verebilmek en büyük arzumuzdur.

Bu maksadımıza ulaşmak için ana kaynağımız, Kur’an ve Sünnettir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat denilen Kur’an’ın cadde-i kübrâsında telif edilmiş ve ilhamını Kur’an ve Sünnetten alan bütün muteber tefsirler ve kaynak eserler müracaat kaynağımızdır.

Bilhassa, son devrin çok değerli manevî bir Kur’an tefsiri olan ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından yazılan Risale-i Nur Külliyatı, mezkûr tefsirler içerisinde, sitemizin temel referansıdır.

Risale-i Nur, bütün iman ve Kur’an hakikatlerini, asrımız insanlarının ihtiyaçlarına cevab verebilecek tarzda ve onların anlayabileceği metotlarla izah ve isbat etmektedir.

Bu sebeble, Kur’an’dan aldığı şifaları dağıtan bir ‘Kur’an Eczanesi’ hükmünde olan Nur Risalelerinden yapılan alıntılar, cevablarımızda mühim bir yer tutmaktadır.

Bu ulvî hedefte Allah’ın rızasına mazhar olarak muvaffak olmayı, istikamet ve hikmetten ayrılmamayı Yüce Rabbimizin lütuf ve rahmetinden niyaz ederiz.

Risale Online