Son Cevaplanan Sorular

"Üçüncü Nükte: Bu fakir Said, Eski Said’den çıkmaya çalıştığım bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i emmârenin gururundan gāyet müdhiş ve ma‘nevî bir fırtına içerisinde akıl ve kalbim hakāik içerisinde yuvarlandılar. Kâh Süreyyâ’dan serâya kâh serâdan Süreyyâ’ya kadar bir sukūtve suûd içerisinde çalkanıyorlardı." Bediüzzaman Hazretleri'nin iç dünyasında meydana gelen bu çalkantılı durumun sebebi
Tuvalette ve benzeri yerlerde üzerimize veya elbiseye sıçrayan pislikler konusunda nasıl bir ölçü var?
Desise-i Şeytaniye risalesinde geçen "Vazifedarlık" kavramından maksat nedir? Açıklar mısınız? Vazifedarlık Görevlerimiz Nelerdir?
Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi dünyada tecelli eder mi? Ederse nasıl eder? 
Tenperverlik nedir, açıklar mısınız? Tenperverlikten nasıl kurtulabiliriz?
Dişlerimle yanlışlıkla  yanaklarımdaki etleri koparttığım oluyor. Ama koparttıktan sonra farkına varmış oluyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Bu meselenin fıkhî hükü nedir? 
Tembelliğin çaresi nedir.? Tembellik bir vesvese midir.?
“İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir vecihle mâlûmdur. Eğer zihni o mâlûma zarf saysak, o vakit o mâlûm mevcud, zihnî bir mâlûm olur; vücudu ayrı birşeydir. Eğer zihni o şeyin husûlüyle mevsuf saysak, zihne sıfat olur; o şey o vakit ilim olur, bir vücud-u hâricîsi vardır. O mâlûmun vücud ve cevheri dahi olsa, bununki arazî bir vücud-u hârîcisi olur.” B
Risale-i Nur'da 10. Hüccetin başındaki hadis-i şerifin ismi azam mertebesini taşımasını nasıl anlamalıyız?
Namazda Cem-i Takdim ve Cem-i Te’hîr nasil olmali? Şartları nelerdir ?