Dünya Hayatı kategorisindeki sorular

Nisan yağmuru suyunun toplanıp okunması ve daha sonra 7 gün içilmesi şifa kaynağıdır, deniliyor bilgi verir misiniz?
Kısaca ve maddeler halinde musibet ve belaların hikmetlerini yazar mısınız?
Belediyeye birilerin aracılığı ile girmek caiz mi? Kul hakkı olur mu?
Bundan yaklaşık bir ay önce idi. Kendi hâlimde öylesine bir şeyler söylüyordum. Birden dilim sürçtü ve hâşa ağzımdan yanlış bir kelime çıktı. Bunun için defalarca kez tevbe ettim, hâlâ daha tevbe etmeye devam ediyorum. Ben ne yapmalıyım bilemiyorum, arada kaldım. Kalbimde kesinlikle öyle bir niyet yoktu o sözü söylerken.
Çalıştığım ortamda çok iyi kalpli inançlı bir abi var. Ancak bazen kalbimi kırıcı laflar söylüyor. Kalbini kırmak istemiyorum. Biraz tavır aldım. Çok samimi olmamaya çalışsam doğru olur mu, ne yapmalıyım?
Bir mülkü kiraya verirken enflasyon oranına göre kira artışı yapılacak diye anlaşma yapılır mı?
Evimizde çerçevelenmiş duvara asılmış fotoğrafların olması caiz mi? 
“Bir kimse kendi babası olmadığını kesinlikle bildiği birinin soyundan geldiğini ileri sürerse, ona Cennet haramdır.” (Buhârî, Ferâiz 29; Müslim, Îmân 114, 115. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 109-110; İbni Mâce, Hudûd 36) Hadisini nasıl anlamalıyız? Hadisten yola çıkarak başkasına baba dediğinizde günah mı işlemiz oluruz?
Müslüman olmayan bir ülkenin vatandaşı olan Müslüman bir kişi o ülke için savaşta ölse şehit olur mu?
Izdırari kadere çocukluk girer mi? Ergenlik dönemine kadar olan kısım ızdırari kadere mi girer? Çocukluk dönemini biz belirliyebilir miydik?  Ergenlik döneminden itibaren mi İhtiyari kader mi başlar? Ergenlik dönemine kadar olan kısmı Allah mı belirler?