Sorular

19. Sözdeki 3. Reşhayı izah eder misiniz?
Bir İnsanın Masturbasyon yapması normal mi eğer değilse neden? Ayrıca birde böyle bir zamanda genç olarak evlilik yapamıyoruz, zinaya da düşmek istemiyoruz bu durumda ne tavsiye edersiniz? 
Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: "Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor." O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nefsimi dinledim. İşittim ki, aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki; tenbellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zât o sözü, bütün nüfus-u emmarenin namına söylemiş g
9. Şua'da : haşre ve ahirete dair 'bir mukaddime' ve 'dokuz makamdır'. denmiş. 'dokuz makam' telif edilmiş midir?
Birinci Söz’deki îzâhata göre “Bismillâh”ın zikrindeki maksad nedir?
"Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişemez" izah eder misiniz?
Yakîn ne demektir?
"Ve şu âlem-i gayb ve şehâdet kitabının müfessiri" ne demek, izah eder misiniz?
Cennete gidersek inşallah Allah ile muhabbet ve sohbet edebilecek miyiz? 
Cennette günah işlemek var mı? Adem babamız ile Havva annemiz orada nasıl günah işlemişler?