Sorular

Rüyamızda evleneceğimiz kişiyi görmek mümkün mü? Bunun için ne yapılması gerek?
Neden Risalelerin başında kesretle وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ  ve bismihi subhanehu yazılmıştır?
Benim fıkhi konularda araştırmalarda rastladığım bilgilere göre İslamda kadınların şahitliği bazı meseleler(doğum, mali işler vb.) dışında tek başına kabul görmüyor. İslamda umumi suçlarda erkek ya da herhangi bir kamera bulunmazsa bu suçların kanıtlanamayacağı manasına gelir mi? Kadınların şahitliğinin hiç mi hükmü olmuyor?
Kadınların adet halindeyken Kuran-ı Kerime dokunmaması yüzünden okunmaması kaidesi hangi ayet veya hadisi şerife dayanıyor. Biraz açıklar mısınız? Bir tane hoca kadınların adet olduklarında bunun biyolojik bir şey olduğunu ve kirli olmadıklarını bu sebeplede ibadet olarak da okuyabileceklerini söylüyor. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
Türk parasını sonradan dolara çevirip yatırım yapmak caiz midir?
İnsan'ın ve kainatın mahiyetini dikkate alarak, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi nelerdir?
Vesvese, vehim, kuruntu gibi sıkıntılardan kurtulmak için hangi zikiri okumalıyım?
Ali İmran 77. Ayetinde deniliyor ya, söz ve yemin verip bozanlar temize çıkmayacak diye. Şimdi ben bu ayeti bilmeden o duruma düşmüş olsam ve öğrendiğimde korkup tevbe edip istiğfar çeksem ve kefaret ödesem affedilmiyecek miyim?
Yemin kefaretini vekalet olarak birine verirken ve direk biz verirken yemin kefareti olduğunu söylememiz gerekir mi?
Adem kelimesinin manası nedir?