Sorular

Evrim hakkında bilgi verir misiniz? Evrim diye bir şey varmı? İslam'a göre evrime nasıl bakılmalı?
Edebiyatta şathiye tarzında yazılan şiirler var. Bu şiirlerin çok ilginç örnekleri var. Bu tarzda şiirleri okumak caiz midir? Bunları yazanlar islamiyetten çıkar mı?      
"Bir hadise, eğer imkân-ı aklî dairesinde olmazsa reddedilir; imkân-ı örfî dairesinde olmazsa dahi mucize olur, fakat kolayca keramet olamaz" cümlesinde "kolayca keremet olamaz" ifadesini nasıl anlamalıyız?
Bir esnafın sigara satmasının hükmü nedir?
Çevremdekiler düğün için gelinlik kiralamanın caiz olmadığını söylüyorlar. İslamiyette bunun yeri var mı?  
Acaba her hayvanın ruhu cennete gidecek mi?
Cinlerin cesedi var mıdır. Varsa mahiyeti nasıldır?
Güneş sistemindeki gezegen sayısı kaç adettir. Üstadımız 12 seyyareden bahsediyor. Ve Kuran'da da geçen Hz Yusuf bahsinde güneş ve ay ile beraber 11 gezegen belirtiliyor. Yani hz Yusuf ile beraber 12 seyyare mi oluyor. Bilim 8 gezegen olduğundan bahsediyor.
Risalelerde geçen bin üç yüz seneden kasıt nedir?
Bir tekstil işletmesinin, dinimizce insanlar içerisinde giyilmesini yasak olan bir elbiseyi dikmesinin veya bir esnafın bu elbiseyi satmasının hükmü nedir?