İman kategorisindeki sorular

Merhaba ben 5 vakit namazında ve günlük ibadet yapmaya çalışan bir kişiyim ve bazen moda olarak veya güneşten korunmak için şapka takıyorum. Şapka giydim diye küfre düşer miyim?
Bakara suresi 18 ve 171 de manen sağır dilsiz ve körlerden yani inançsızlardan bahsediliyor. Buna göre manen sağır kör ve dilsiz olan biri İslama dönemez. Ama sonradan İslama dönen inançsızlar var bunu nasıl degerlendirmeli?
"İnkâr edenler ve inkârcı olarak da ölenler var ya, işte Allah’ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. Onlar bu lanet içinde ebedî olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi, kendilerine yeni bir mühlet de verilmez.” bu ayette bütün insanların lanet ettiği yazıyor. Peki bu ayet bütün kafirler için mi yoksa dini bilgileri saklayanlar için mi? Bu lanet nasıl
“öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar sizi yaşatmadık mı?” Ayettte ne demek istiyor? Açıklar mısınız?
"Vahid bir eser, bilbedahe vahid bir sani'den südur eder. Bir elbette birden gelir." Şimdi güneş bir tane diye niye sahibi de bir olmak zorunda? Bir şey tek ise o ancak bir zatın malıdır? kavramını izah eder misiniz?
Herkes elfaz-ı küfür diyor da elfaz-ı küfür nereden çıkmıştır. Ben hadislerde bulamadım. Bir şeyin küfür olduğunu nereden çıkarıyoruz? Yani hangi hadiste veya rivayette geçiyor?
İnançsız bir kişi yanımıza gelse ve müslüman olmak istediğini söylese, ancak biz nefsimize uyup tembellik edip ona yardım etmesek dinden çıkar mıyız?
“... Allah zâlimler topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Bakara, 2/258) “... Allah kâfirler topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Bakara, 2/264) “... Allah fâsıklar topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Tevbe, 9/24) Bu ayetler de geçen insanlardan sonradan müslüman olanlar var bunu nasıl anlamalı? 
Erkanı imaniye nedir veya nelerdir?
Hudus ve imkan bahsini kısaca özetler misiniz?