Sorular

Gaye ve nizam delili ile hudus ve imkan delilleri ne demektir? Kıyaslar mısınız? Risale-i Nur'da neden daha çok gaye ve nizam delili tercih edilmiş?
Doğumdan önce düşen veya ölen bebeklerin ahirette dirilmesi için kaç aylık olmaları gerekir?
Dinimizde erkeğin kadın üzerindeki hakları nelerdir?
Hazret-i Sâlih peygambere deve verilmesinin ve bu devenin o zamanki inanmayanlar tarafından öldürülmesinin hikmeti nedir?
Hanımların çarşaf giymeleri farz mıdır? Çarşaf hakkında ayet ya da hadis var mıdır? Peygamber (sav)'in hanımları çarşaf giymiş midir?
Gusül abdesti alırken bütün beden ıslanacak. Saç bedenden midir? Bazı hocalar saçların dibi ıslansa yeterli diyorlar. Saç boyatmak gusle mani midir?
Cennetin tabakalarını yazar mısınız? Adn cenneti firdevs cennetinden üstün müdür? Hadislerde ve ayetlerde cennetin hangi tabakasına hangi hususiyete sahip insanlar girebileceği belirtilmiş midir?
Secde suresi 5. ayet'e göre dünyanın bir günü 1000 yıla bedel, Mearic suresi 4'e göre 50.000 yıla bedel. Bu iki ayet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Hamd ile şükrün arasındaki fark nedir?
Celcelutiye'nin mahiyyeti nedir? Cevşen ile arasındaki fark nedir? Bir müslümanın hayatında yeri ne olmalıdır?