Soru

Kadınların Âdet Günlerinde Meal Okumaları

Hayrat Neşriyat yeni çıkarılan Metinsiz Meali hayızlı iken kadınlar okuyabilir mi? Bir de Osmanlıca Risale-i Nur da okunabilir mi?

Tarih: 30.01.2024 00:58:20
Okunma: 131

Cevap

Hayız, bir nevi abdestsizlik ve cünüplük hali, yani hükmî kirlilik (hades) veya mazeret kabul edilir. Hayızlı kadının namaz kılmasının ve oruç tutmasının câiz ve sahih olmadığında, yani hayzın bu iki ibadetin ifasına engel bir mazeret sayıldığında fakihler görüş birliğindedir. Hayız süresince terkedilen namazların kazâ edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da görüş birliği vardır. Bu konuda Hz. Peygamber'in bilgi ve onayı dahilinde cereyan eden uygulamalar esas alınmıştır.[1]

Hayızlı kadının Kur'ân okuması ve Mushaf'ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.

Kur’ân-i Kerim'in dışında siyer, hadis, fıkıh, tasavvuf, Risale-i Nur gibi dinî kitapları ellerine almaları bir ksım âlimlere göre caizdir. Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla içinde âyet bulunabilen kitapları okumakta bir beis yoksa da âyetlere dokunmamak gerekmektedir. Âlimlerimiz en güzelinin bu kitapları da bir bez, örtü ile tutmak olduğunu da takva cihetiyle tavsiye etmişlerdir.

Ayrıca hayızlı kadın mushafa dokunmadan meal okuyabilir. Kur’ân’ın sadece Türkçesini ihtiva eden mealler bulunmaktadır. Hayız günlerinde o tarz meallerden okumak daha ihtiyatlı olacaktır. 


[1] Buhârî, “Hayız”, 20; Müslim, “Hayız”, 69; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 105


Yorum Yap

Yorumlar