Soru

Hayızlı İken Cevşen Okumak

Bayanların hayız müddetinde Cevşen'ül-Kebir okuması caiz mi?

Tarih: 22.04.2021 13:13:40
Okunma: 4970

Cevap

Bu konuda direkt olarak Cevşen ile ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat aşağıya aldığımız fetvalardan anlaşılacağı üzere Cevşen’ül Kebiri Hayızlı iken şartlarına riayet ederek okuyabilirsiniz. Ancak ihtiyaten Cevşen hatmi gibi halkalara o halkanın Nuraniyetine küçükte olsa bir halel bir zarar veya şüphe gelmemesi için mazeretli olunduğu günlerde girilmemesi tavsiye edilmiştir. Yani Hayızlı iken Cevşen Hatmi yapanların Hatimlerine dahil olmadan aşağıdaki şartalar göre kendi başınıza okuyabilirsiniz.

Farklı görüşleri ve şartlarını aşağıda belirtiyoruz:

İbn-i Abidin de şöyle geçmektedir:

Cünüp ve adetli kadının Kuran’dan bir şey okuması haramdır

Hayız ve nifas halinde olan bir kadına Kur'an okumak haramdır. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hayızlı, loğusa ve cünübün Kur’an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur:

“Cünüp ve adetli kadın Kuran’dan hiçbir şey okuyamaz.” [1]

Ayrıca Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir:

“Allah Resulü ’nü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.” [2]

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu hayızlı kadının Kuran’dan, Kur’an okuma maksadıyla bir ayet bile okuyamayacağını söylemişlerdir. Aynı zamanda bunlar bu halde iken Kur’an ayetlerini de yazamazlar. Bu konuda Tevrat, İncil ve Zebur da Kur’an gibidir.

Fatiha dua niyetiyle okunabilir. Ayrıca Kuran’daki duaya benzeyen ayetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir.

Mesela;

رَبَّنَا آتِنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ

Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir haber duyan da  اِنُّاللُّهِ واِنُّااِلُيْه رَاجِعوُن   diyebilir. [3]

Ömer Nasuhi Bilmen:

Yüce Allah'ın huzurunda durup namaz kılmak ve Kur'an ayetlerini okumak veya Kuran'ı tutmak için tam bir temizlik hali içinde bulunmak lazımdır. Onun için hayız ve nifas olan kadının namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması veya Kuran'a yapışması caiz olmaz.

"Hayız halindeki bir kadın Kur’an okumak niyetiyle Kur’an-ı Kerim’den bir ayet dahi olsa okuyamaz! Fakat dua ayetlerini dua maksadıyla okuması bu durumdan müstesnadır."

Hayız veya cünüp halindeyken;

“Bismillah”, “elhamdülillah” gibi bereket ve şükür niyeti ile ayetlerin bir kısmı okunabilir.

Besmele dua mahiyetinde olduğu için ve bir Müslüman her işine Allah'ın (cc) adıyla yani besmeleyle başlaması gerektiği için Hayız ve cünüp halindeki bir kimsenin besmele ve tesbîh çekmesinde herhangi bir sakınca yoktur. [4]

Hulasa: Cevşen’ül Kebir dua maksadıyla okunabilir. Ancak Eser olarak elle tutacağınız kitapta Ayetler de var ise, harici bir şey ile tutup okumalısınız. Çünkü bazı baskılar sadece 40 sahifelik Cevşen’ül Kebir duasını içeriyor bunda bir mahsur yok. Fakat 265 sayfalık Hizb-ü Envâri’l-Hakâiki’n-Nûriye isimli büyük dua mecmuasının içerisinde bulunuyor ve bu büyük mecmuada Ayetlerde mevcut olduğu için direk çıplak elle tutmamalısınız.

 


[1] İbn-i Mace

[2] Ebu Davud, Nesaî, İbn Mace

[3] İbn-i Abidin, Haşiyet-ü Reddü’l-Muhtar

[4] Büyük İslam İlmihali-Ömer Nasuhi Bilmen


Yorum Yap

Yorumlar