Mezhebler kategorisindeki sorular

İlim talebelerine ve fakirlere iftar yemeği vermekle zekat verilmiş olur mu?
Ülkemizde şeriat kanunları uygulanmıyor. Zina yapan ve üzerine had gereken bir kimse nasıl kendini affettirebilir. Eğer ülke şeriatla yönetilmeye başlarsa kişi geçmişteki zinasını itiraf edip cezayı kendine uygulatmalı mı? 
Tarikatların en ehemmiyetli maksadı nedir?
Hanbeli mezhebine göre mezinin çok gelmesi ile ilgili abdestte özürlü olmak diye bi hüküm var mı?
İmam Mâlik'in muta nikahı caiz dediği rivayetleri var mı?
İmam Mâlik'e göre daha faziletli olan tahiyyat, salli-barik dualarının Türkçe okunuşunu yazar mısınız?
Lohusalık süresi mezheplere göre değişir mi? Şafii ve Hanifi olarak nasıl değerlendirme yapabiliriz?
Hesap gününde herkes kendi mezhebine göre mi sorguya çekilecek; yoksa yaptığı iş dört mezhepten birine uyuyorsa kurtulacak mı?
Anne karnındaki cenini düşürmek veya aldırmak caiz mi? 
Alimler kendi alanlarında ilerlemiş kişiler olarak biliyoruz ve bu ilimlerden bildiğimiz az bir kısmı var (kelam ilmi, tasavvuf ilmi gibi) bunlardan bilmediklerimiz var mı? Varsa nelerdir kısaca açıklayabilir misiniz?