Soru

Midye Yemek ve Mezhep Taklidi

Hanefi mezhebine bağlı birisi, midyeyi keyfi olarak zaruret olmadan Şafii mezhebine niyet ederek yiyebilir mi?

Tarih: 29.01.2022 18:15:59
Okunma: 723

Cevap

Bir mezhep içinde olan kişi, diğer mezhepleri ihtiyaç ve zaruret halinde taklid edebilir. Bu sebeple rahatlıkla Hanefi birinin ihtiyaç ve zaruret hali bulunmadan  "midyeyi yemesi caizdir" diyemeyiz.  Çünkü Alimler demişler ki zaruret olmadan kendi mezhebinde ağır gelen bir ibadetten kurtulmak gayesiyle o konuda başka bir mezhebi taklit etmek fısktır. Bir ibadeti yapabilmek gayesiyle başka mezhebi taklid ise takvadır demişlerdir. (İstikamet yolu, Zakir Çetin, s.19)

 

Ayrıde burada Telfik noktasına da değinmek gerekir;

En geniş anlamıyla telfik: kişinin diğer mezheplerin hükümlerinden yararlanmasıdır.  Dolayısıyla değişik mezheplerin kişiye kolay gelen hükümlerini seçmeyi de ifade eder.(İslam İlmihali, İman ve İbadetler, 1.Cild, DİB, s,47)

Hanefilere göre: "Devamlı olarak suda yaşayıp barınan hayvanlardan her nevi balık eti yenebilir, helaldır. Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı bunlardandır. Fakat diğer su hayvanları çirkin şeylerden sayılır, yenmeleri caiz olmaz. Yengeç, midye, istirdye, istakoz gibi olanlar helal değildir, etleri yenmez. Yine deniz insanı, deniz aygırı, deniz hınzırı, gibi balık şeklinde bulunmayan deniz hayvanlarının yenmeleri helal olmadığı gibi, avlanmaları da helal görülmemektedir." (Büyük İslam ilmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)

Şafilere göre, "Denizde yaşayan bütün hayvanların eti helaldir. Bunların başında balık gelir. Balıkların sureti ne şekilde olursa olsun helaldir." (Delilleri ile Büyük Şafii İlmihali)


Yorum Yap

Yorumlar