Sorular

İçimden bir ses, yaratıcı var diyor. Bir ses de yok diyor. İkisini de tam anlayamıyorum. İkisini de ispat edemiyorum. Uzun süredir bu durum devam ediyor. Bu yüzden çok sıkılıyorum. Ne yapmam lazım. 
"İşte beşerin, sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma." (Zülfikar) İspirtizma nasıl sanat ve fen oluyor. İspirtizmanin sanat ve fenden süzülmesi ne demek?
14. Lem’anın 2. Makamında üstadımızın referans almış olduğu Neml Sûresinin 29 ve 30. ayetinin konu ile irtibatı nedir?
Kur'an-ı Kerim 23 Yılda nâzil olmuştur. Ancak Yirmi Beşinci Sözün İkinci Şulesinin Birinci nurunda "İşte o Kur'ân-ı Mübîn, yirmi senede.... nüzûl ettiği.." gibi bir cümle geçiyor. Hatta bir dahaki cümlede de yirmi sene denmekte. Bir ihtilaf yok mu?
Erkeğin çok eşlilik yapmasıyla ilgili hadis ve ayet var mı? Cenabı Hak ne ölçüde izin vermiş?
Tesettürde ne için siyah renk tercih edilmeli. Sair renkler olup geniş\uzun tercih edilmesi yeterli değil midir?
Geç vakte bırakıldığı için, son rekatları veya bütün bir vacip/farz namaz, diğer vakitte kılınmış olsa fakat kaza diyerek niyet edilmese tekrar kaza edilmesi gerekir mi? Namazın hepsini yetiştiremeyeceğini bilen veya ezan okunurken namazını kılmadığı aklına gelen kimse namazını yine de normal niyet alarak o anda kılmalı mıdır? Kılarsa (o namazın farzından sonraki diğer vakte sarkan) sünnetini de t
Cuma namazında hoca hutbede dua ederken cemaat sesli olarak amin diyor. Halbuki arkadaşına sus bile denilmesi konuşulması yasaklanmış. Hocanın duasına sesli bir şekilde amin demek doğru mudur? 
Cuma günü dua kabul saatine denk gelen bir beddua kabul olur mu?
Zâlim erkeklerinin şerlerinden ve tahak­kümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, za‘fiyetten ve aczden gelen başka bir nev‘de riyâkârlığa giriyorlar. Yukarıdaki kısmı açıklar mısınız?