Sorular

"İnkâr edenler ve inkârcı olarak da ölenler var ya, işte Allah’ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. Onlar bu lanet içinde ebedî olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi, kendilerine yeni bir mühlet de verilmez.” bu ayette bütün insanların lanet ettiği yazıyor. Peki bu ayet bütün kafirler için mi yoksa dini bilgileri saklayanlar için mi? Bu lanet nasıl
Bir müslümanın başkalarını taklit etmesi, mesela yılbaşını kutlaması hakkında hadisler, ayetler ve alim zatların görüşleri nelerdir?
Demir yüzük takmak caiz mi?
Cuma günü ikindi vakti girdiğinde Cuma vakti de bitmiş mi oluyor? İkindi vaktinde diğer güne geçiş mi yapılıyor?
Bir insan, başka bir insanın veya kendisinin ölmeden önce tevbe ve iman etmenin nasip olmayacağını ve kesin cehenneme gideceğini bilebilir mi? 
Allah’ın Sübûtî sıfatlarındaki Tekvin Sıfatı, “Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak ve Yüce Allah yegâne yaratıcıdır. O, ezelî ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır." Diye mana veriliyor. Tekvin sıfatı insanda nasıl zuhur ediyor? Çünkü insan doğuyor.
“öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar sizi yaşatmadık mı?” Ayettte ne demek istiyor? Açıklar mısınız?
İnsanlar bir şeyi icat ettiği zaman o şeyi yaratmış mı olur; yoksa keşif mi etmiş olur?
Osmanlıca Türkçesinin geçmişi hangi tarihlere dayanıyor?
Bazı Kuran meallerinde Hz. Musa(as) kıssasında ejderhadan bahsediliyor. Ejderha mitolojik bir kavram değil midir, yoksa mealde büyük yılan manasında mı kullanılmış?