Sorular

"Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu cebel-i cudi hükmüne getirip...." Burada üstad neden "Anadolu " diyor?
Yatsı namazını geciktirip gece geç vakitte kılmak doğru mu?
"Sonra o yolcu dağlarda ve sahrâlarda fikriyle gezerken, eşcâr ve nebâtât âleminin kapısı fikrine açıldı. Onu içeriye çağırdılar: “Gel, dâiremizde de gez. Yazılarımızı da oku” dediler. O da girdi, gördü ki: Gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclis-i tehlîl ve tevhîd ve bir halka-i zikir ve şükür teşkîl etmişler. Bütün eşcâr ve nebâtâtın envâ‘ları, bil’icmâ‘ beraber لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ diyorlar
Ben yeni bir işe başladım ve bu iş olursa bir kurban keseceğim dedim. Babamlar hayvancılıkla uğraşıyor onlardan kurbanı alıp kessem caiz olur mu? Ailem o etten yiyebilir mi? Ben farklı bir yerdeyim uzaktan vekalet versem olur mu?
“Elbette o Zât-ı Vâcibü’l-Vücûd’un vücûb-u vücûduna ve kudsiyetine lâyık bir tarzda ve istiğnâ-yı zâtîsine ve gınâ-yı mutlakına muvâfık bir sûrette ve kemâl-i mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsinemünâsib bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddesesi ve nihâyetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezze­heden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes vardır. Ve o
17. Lema 13. Nota 3. Meselede "Esma-i ilahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalbden arşa kadar cilveleri var. Kalb de bir arşdır." Cümlesini izah eder misiniz?
Bir hanım eşinin de rızası olduğu halde tek başına otobüs, uçak vs yolculuk yapabilir mi?
Saffat suresi 8. Ayette geçen Mele-i alâ nedir? Şeytanlar neden mele-i aladakileri dinlerken daha sonra onlara yasak edilmiştir. Mele-i aladaki topluluklar, melekler midir yoksa kırklar diye diye anılan veli kullar mıdır?
Kadınlar namaz kılarken elleri göğüs üstünde değil de sol tarafa göğüs altına yana koyarak namaz kılmaları doğru olur mu ?
Bir erkek kadına yani namahreme ya da tam tersi bir kadın erkeğe tebliğde bulunması doğru mudur?