Sorular

Tarihçe-i Hayâttaki, Kastamonu Hayâtı bölümünde Üstâd Hazretleri'nin el yazması olarak sunulan mektûpta: "...Hattâ büyük memurlar da çok çekiniyorlar ve bana sıkıntı verdirmekle, kendilerini âmirlerine sevdiriyorlar. Husûsan" ifadesinden sonra: "حا ص م د بر" harfleri yer almaktadır. Bunların mânâsı nedir?
Bazıları "Alevilerde namaz 3 vakittir diyor" doğru mudur?
'' Bâbu’r-risâlet ve’t-tenzîl’dir. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ’in cilvesidir. '' İzah eder misiniz?
Hadislerin sahihliği ile alakalı bilgi verirmisiniz? Sosyal hayatta bu konuda çok soru geliyor çünkü..
La raybe fih zamirinin her iki ihtimaline binaen Kur'an'ın kemalini isnat veya telif eder. Buradaki zamir nedir her iki ihtimali nasıl oluyor?
Kaderin varlığını ispat eden deliller nelerdir?
29. Sözün başında bulunan ve ekser yerlerde geçen Risale-i Nur'un tevafuk ile alakalı kerametleri ne anlama gelmektedir? Neden Üstad bu tevafukları sık sık dile getiriyor?
"Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız " Burada ısrar edip tövbe edenler af olmayacak mıdır acaba?
İnsi şeytan ne demektir? Kimler insi şeytan kategorisine girer? İnsi şeytan neler yapar?
Peygamber efendimiz için Habibullah ifadesine mukabilen, bizler de onun ümmeti olmamız sebebiyle Allah'ın habibi olabilirmiyiz. Bu ünvan bize de şamil midir?