Sorular

Herhangi bir işi yaparsam birine 10 bin tl vallahi vericem diye yemin ettim. O işi yaparsam hükmü ne olur?
Üstad Bediüzzaman kendisine yapılan medh ve senaları neden üzerine almıyor?
Risâle-i Nûr'da çeşitli cümleler içinde geçen "Belki" ifadesinin tek bir anlamı mı var? Yoksa birden çok mu? İhtimal anlamında belki mi, yoksa kesinlik mi? Ya da nedir acaba? 
"Şimdi âlem-i melekût ve ervahta; ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevî hedayamız onlara gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." (29. Söz) Soru) Ölmüş insanlar dünyada yaşayan insanlara dua eder mi. Mesela ölmüş bir baba oğlu için yada bir yakını için Allah'ım oğlumu düşmüş olduğu yanlışlıklardan kurtar, onu salih insanlard
Kastamonu lahikasinda Hz Ali'nin iki defa sırran beyeneten sırran tenevverat demesine binaen Bediüzzaman üstadın her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz demesinde ihtiyatlı olmayı nasıl anlamamız gerekiyor? Üstadın yaşadığı dönemdeki tazyikatlar için mi geçerli, günümüze işaret eden bir yönü var mı? Devamında muhtelif tabakalardaki talebelerin vaziyetleri ehemm
Hisse senedi, borsa, bitcoin caiz mi?
Büyü var mı, yok mu diye hocalara gitmek, varsa bozdurmak için denilenleri yapmak uygun mudur?
Bediüzzaman Said Nursi gavsı-sani den yardım istemesi ne kadar doğru. Sonuçta her türlü hâcatı Allah’a sunmak gerekiyor. Kendisi yetiş ya gavs diyor. Bunun açıklaması nedir?
Risale i nurda geçen bir bölümde bir gemide dokuz masum bir canı bulunsa o caninin o gemiyi gark etmesi zulümdür. Aynı şekilde dokuz cani bir masum bulunsa da o geminin batırılması aynı zulüm olur ... Risale de umumi musibetlerin insanların ekseriyetinin hatasında ileri geldiğini söylüyor. Umumi musibetlerde bir çok masum, ehli iman da zarar görüyor. O gemi örneği gibi ekseriyetin hatasından dolay
Allah bir ayetinde kendisinden başkasının dine eklemeye veya çıkarma yapamayacağını söylüyor. Lakin Peygamberinizin teşri görevi var. Bunun açıklaması nedir acaba?