Sorular

Nazara karşı dua okunması gerektiğini biliyorum ve sürekli okuyorum. Ancak bazen ne kadar okusak da nazar değiyor. Bu nasıl oluyor? Nazar değmemesi için ne yapılmalıdır?
Kabz ve bast halleri tam olarak nedir? Bu haller olmuşsa eğer ne yapmamız gerekiyor?
Benim şeytanım bana teslim oldu, diye bir hadis gördüm. Bu hadis sahih midir? Sevgili Peygamberimiz (sav) benim şeytanım bana teslim oldu derken neyi kastedmektedir?  Şeytanın ahiretdeki durumu nedir?
Hırçın boğaları kesmeden önce yarım doz anestezi vererek kurban kesilir mi? Kurbanın genel bilinci yerinde oluyor, sadece hareketleri azalıyor.
"Ve kezâ, insanın vücûdunda birkaç dâire vardır. Çünki insan hem nebâtîdir, hem hayvânîdir, hem insanîdir, hem îmânî. Tezkiye muâmelesi bazen tabaka-i îmâniyede olur. Sonra tabaka-i nebâtiyeye iner. Bazen yirmi dört saat zarfında her dört tabakada muâmele vâki‘ olur."  Cümlesine göre bu dairelerin tezkiyesi ne surette yapılır, açıklayabilir misiniz?
İnternetten video, program ve kitap indirmek kul hakkına girer mi?
"Mesele-i İmamet, meseleyi fer’iyye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden meseley-i imaniye sırasına girmiş…" Bu cümleyi izah eder misiniz?
17. Lem’a’da geçen “Her dakikada o hânen ve bahçen ve şehrin ölmesi mümkün ve harâb olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyâmetin kopacak bir vaz‘iyettedir. Madem öyledir; sen, bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!” ifadesindeki çekilemeyen kaldırılamayan yükler nelerdir, örnek verip açıklayabilir misiniz?
Alkol içeren kokular ortama sıkıldığında konuşurken vs. ağzımıza giriyormuş gibi hissediyoruz. Alkol içerdiği için şüphe uyandırıyor. Bu tarz kokuları ağız yoluyla solumakta sakınca var mıdır?
Müslüman olan birisi intihar ederse Cennete gidebilir mi? Dinimize göre intihar etmenin hükmü nedir?