Sorular

7. Şua da geçen küfrün kısımları konusunu izah eder misiniz?
Uluhiyet ve Rububiyet kavramları arasında bir fark var mıdır? Varsa nedir?
Cennetin tabakalarını yazar mısınız? Adn cenneti firdevs cennetinden üstün müdür? Hadislerde ve ayetlerde cennetin hangi tabakasına hangi hususiyete sahip insanlar girebileceği belirtilmiş midir?
İşlediğimiz günahlar, dualarımızın kabul olmamasına sebeb olur mu?
Damat kayınpederinin üstüne defnedilebilir mi?
14. Lema'nın 2. makamında geçen Besmele'nin sırları demekle ne kastediliyor? Sır kelimesini nasıl anlamalıyız?
Büyük Cevşeni Ahmed Hüsrev Efendi mi yazmıştır? Hat olarak
Namaz kılarken karşınızda biri yatarsa namaz kılınır mı?
Sürekli belli sayılarda okunan sureler ve dualar için,  41 yasin gibi, arefe günü 1000 ihlas gibi,  bunlar doğru mudur? 
Bir bayan çorap giymeden çıplak ayakla namaz kılabilir mi?