Yaratılış Sırları kategorisindeki sorular

Al-i İmran suresi 181-182 ayette  Rabbimiz kullarına zülm etmeyeceğini söylüyor. Benim sorum şudur: İnsanın erkek veya kız çocuğunun olmaması ya da hiç çocuklarının olmaması kişinin kendi amelinin cezası mı oluyor?
Kaş aldırmak caiz mi? Değilse kocası ısrar ederse durum ne olur?
Dinimizde mizaç ilminin yeri var mıdır? Güvenilir kaynaklarda bunun hakkında neler yazıyor? İnsanların ateş, toprak, su, hava özelliklerinin baskın olması doğru mu?
Keramet-i evliya hak mıdır? Aklen isbatı nedir? Bu konu hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?
Ümmü sıbyan diye bir şey var mıdır? Varsa tam olarak nedir?
Vakıa suresi 35,36,37 ve Rahman s. 56,57 -70,71-74,75 ve Nebe s. 31,32,33,34 bu ayetlerde aklıma takılan, sanki cennette erkeğe sunulan kadınlar var. Haşa kadının değer ve kıymeti nerede? Erkek üstünlüğü mü var? Neden bu şekilde yazılmış. Kadına verilen değeri biliyorum ama bu ayetleri okuyunca işin içinden çıkamıyorum.
İslamiyet'e göre kadın ve erkek eşit midir?
Kadınların adet halindeyken Kuran-ı Kerime dokunmaması yüzünden okunmaması kaidesi hangi ayet veya hadisi şerife dayanıyor. Biraz açıklar mısınız? Bir tane hoca kadınların adet olduklarında bunun biyolojik bir şey olduğunu ve kirli olmadıklarını bu sebeplede ibadet olarak da okuyabileceklerini söylüyor. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
İnsan'ın ve kainatın mahiyetini dikkate alarak, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi nelerdir?
Nebati ve hayvani hislerin terbiyesi nasıl olur, hangi yollar izlenmelidir?