Sorular

Arkadaşımızın evine gitmek için o arkadaşımız olmadan eşinin arabasına üç bayan arkadaş ve çocuklarımız binmemiz caiz midir?
Neden ben peygamber olmadım? Bende peygamber olsaydım kurtulurdum. Cenab-ı Hak peygamberleri neye göre seçiyor? Tarzında sorulara nasıl cevap verebiliriz?
Evlilik rızık mıdır?
Bir kitapta okumuştum, bir insana sayıca 3 şeytan denk geliyormuş ve bunlar insanla sürekli ugraşıyorlarmış. Bu bilgi doğru mudur? Şeytan sürekli bir an bile bizi yalnız bırakmaz mı?
Kadere göre, bizim müdahalemizle ömür uzar veya kısalır mı?
Hocam sakallarım çok seyrek, kıl gibi. Acaba sert olması için bir müddet jiletle kessem caiz olur mu? Sakal tarşı olmanın hükmü nedir? Caiz midir?
Mektubat 228-229. Sayfalarda geçen sarıklı genç rüyasını gören ve rüyadaki sarıklı genç kimdir? Rüya tam olarak nasıl?
Ayakkabımızla bir necasete bastık diyelim. Ayakkabının altından yürümeyle ya da yere sürtmekle necaset gider mi, temizlenir mi?
"Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir." (Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139). Yazı mektubunda geçen bu hadisin zayıf olduğu söyleniyor. Bu durumda yazı mektubunu ve bu hadisi nasıl değerlendirmeliyiz?
Yapılan her dua kabul olur mu? Fiili dua nedir?