Sorular

Kaderin varlığını ispat eden deliller nelerdir?
29. Sözün başında bulunan ve ekser yerlerde geçen Risale-i Nur'un tevafuk ile alakalı kerametleri ne anlama gelmektedir? Neden Üstad bu tevafukları sık sık dile getiriyor?
"Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız " Burada ısrar edip tövbe edenler af olmayacak mıdır acaba?
İnsi şeytan ne demektir? Kimler insi şeytan kategorisine girer? İnsi şeytan neler yapar?
Peygamber efendimiz için Habibullah ifadesine mukabilen, bizler de onun ümmeti olmamız sebebiyle Allah'ın habibi olabilirmiyiz. Bu ünvan bize de şamil midir?
İmandan sonra en mühim esas namaz ise, Kastamonu Lahikasında geçen “ Kur’an-ı Hakîm’in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm” cümlesini nasıl anlamalıyız? Bu cümleye göre imandan sonra en mühim esas haramlardan ve yasaklardan kaçınmak, yani takvadır anlamı çıkar mı?
Helal gıda yemesine ve dini kitaplar almasına karşı çıkan kocaya itaat edilmeli midir?
Kastamonu Risalesi 13. Mektup'taki (و اِنْ كُنْتُمْ مَرْضي) ayetinin 1500 küsür olan makâm-ı cifrîsi nasıl üstadın bahsettiği manaya işaret ediyor? 1500 rakamının bu manadaki hikmeti nedir?
10.söz 12.hakikatte geçen 'belki ekser mevcûdâtta, sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki, bir vechi Sâni‘e şehâdet ettiği gibi, diğer vechi de haşre işaret eder.' kısmını izah eder misiniz?
Kastamonu Risalesi 13. Mektupta bahsedilen "sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi" ne demektir?