Sorular

Kişi annesinin veya babasının süt kardeşiyle evlenebilir mi? Bu kişilerden şafi mezhebine göre abdest bozulur mu?
Bana borç verip uzun süre bekleyen birisine sırf sabrettiği için borcumu öderken hediye almak istiyorum veya yemek ısmarlamak istiyorum. Bu faize girer mi?
Ülkemizde şeriat kanunları uygulanmıyor. Zina yapan ve üzerine had gereken bir kimse nasıl kendini affettirebilir. Eğer ülke şeriatla yönetilmeye başlarsa kişi geçmişteki zinasını itiraf edip cezayı kendine uygulatmalı mı? 
Risale-i Nur talebelerinin sınıfları hakkında Bediüzzaman Hz. nin söylediği, haslar ve hasların hasları tabirlerindeki muhatablar kimlerdir?
Ene risalesinde, "vücûd-u insaniyetin kalın ipinden şuûrlu bir tel ve mâhiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i âdemiyetin kitabından bir eliftir." cümlesinde tel, ip ve elif kavramlarından ne denilmek istenildiğini izah eder misiniz?
“Farz ve vaciplerde ve şeairi islamiyede ve sünneti seniyenin ittibaında ve haramların terkinde riya giremez. İzharı riya olamaz. Meğer gayet zaafı imanla beraber, fıtraten riyakâr ola.” Burada farz, vacip, şeairi islamiye, sünnetti seniye ve haramların terki dışarısında kalan bir ibadet yoktur? Şeaire taalluk etmeyen ve sünnet olmayan bir ibadet nasıl olabilir?
Melaike ve ruhaniyat nelerden yaratılmışlardır?
Zayıf hadislere karşı tutumumuz nasıl olmalı? Zayıf hadis doğruysa inanıyorum doğru değilse inanmıyorum demenin sakıncası var mı?
Bakara suresi 18 ve 171 de manen sağır dilsiz ve körlerden yani inançsızlardan bahsediliyor. Buna göre manen sağır kör ve dilsiz olan biri İslama dönemez. Ama sonradan İslama dönen inançsızlar var bunu nasıl degerlendirmeli?
Necis maddenin el ayasından daha geniş bir alana yayılmaması gerekiyor. El ayası derken avuç içinin tümü mü kastediliyor yoksa örneğin ince bir çizik olsa avuç içine denk veya ondan uzun olsa da temizlenmesi farz mıdır? Yoksa avuç içinin tamamı ve daha geniş alana yayılması mı esas alınır?