Sorular

Hristiyan arkadaşlara karşı Noel bayramlarını tebrik edebilir miyiz?
Üstad Hazretleri İsveç, Norveç ve Finlandiya ülkelerinden sıklıkla bahsetmektedir. Ve bu ülkelerin Kuran’a ihtiyaç hissetmeleri ve bizim bu ülkelerden geri kalmamamızı vurgulamaktadır. Bununla beraberde bizlerin onlara ve onlar gibilere rehber olmamız gerektiğini vazifemiz olarak bizlere bildirmektedir. Üstad Hazretlerinin bunca ülke arasında bu ülkeler üzerinde sıklıkla durmasının hikmeti ve bu ü
“Kur'an sair kelamlar gibi kışırlı ve kemikli ve şuuru hususi ve cüzi değildir.” Burada kışırlı ve kemikliden kasıt nedir?
Kur korumalı kãr payı hesabı açmak ve eğer döviz daha yüksek olursa aradaki farkı almak caiz midir?
Erkeklerin Saç ve kaşlarına çizgi yani belli bir bölümü tamamen kesme gibi şeyleri yaptırmaları çaiz midir?
Dudakta kuruluktan et parçası çıkıyor ve bazen un gibi büyüklüğünde et parçası var onu yutmak caiz mi?
"Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envâı arasında âzâ-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı Vâhidin eser-i san’atıdır." Mesnevideki bu paragrafı izah edebilir misiniz?
İmanla kabre girdi ve sevapları fazla ise cennet bahçelerinden bir bahçe; İmansız öldü ise cehennem çukurlarımdan bir çukurdur. Soru) İmanla kabre giren fakat günahları sevaplarından fazla olan kulların kabirdeki halleri nasıldır? 
Ramazan ayında gebeyken tutulamayan orucun kazasıyla beraber günlük fitre verilmesi de gerekir mi? Şafii ilmihalinde verilmesi gerektiğini okuduk. Cevabınızı bekliyoruz...
Haşeratı öldürmek caiz midir? Eğer öldürmek caiz ise ne şekilde olmalıdır?