Soru

Gül ve Nur Fabrikaları

Gül ve Nur Fabrikaları ne anlama gelmektedir? Heyetlerinin üyeleri kimlerdir?

Tarih: 5.04.2012 20:03:22
Okunma: 9164

Cevap

Gül Fabrikası

Gül fabrikası tabiri bir benzetmedir. Ispartanın gülü meşhur olduğu için ve gül çiçeği ve gül kokusunun güzelliği ve ayrı bir yeri olduğu için bir teşbihle Üstadımız Bediüzzaman hazretleri gül fabrikası demiştir. Bunlar arasında Süleyman Rüşdü, Refet Bey, Mehmed Zühdü, Tenekeci Mehmed Efendi, Isparta Hâfız Ali’si, Kâtib Osman, Keçeci Mustafa gibi önde gelen bazı Nur Talebelerini sayabiliriz. İşte bu Isparta merkezli talebeler topluluğuna Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu hayatından itibaren, “Gül Fabrikası” ve o fabrikanın merkezinde bulunan Husrev Efendi’ye de “Gül Fabrikasının Sahibi”, “Gül Fabrikasının Serkâtibi” diye hitablarda bulunuyordu. 

 Nur Fabrikası

Nur fabrikası tabiri de Nurlarla alaka ve nurlara yaptıkları hizmetlerden dolayı Üstadımız Bediüzzaman hazretleri tarafından yine bir teşbihle bu şekilde isimlendirilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu’da bulunduğu dönemde, Risale-i Nur’un diğer bir kahraman, çok faal şakirdi ve Denizli Hapsinde Üstadına bedel şehid olan Hafız Ali, İslamköy’de ve civarındaki Atabey ve Kuleönü talebeleri içinde mühim bir merkez teşkil ediyordu. Hazret-i Üstad, Atabeyli Küçük Lütfi, Hâfız Zühdü ve Tahirî, Kuleönülü Mustafa, Hafız Mustafa, Büyük ruhlu küçük Ali gibi çok çalışkan talebelerin içinde bulunduğu bu heyete “Nur Fabrikası” ve başlarındaki Hafız Ali’ye de “Nur Fabrikasının Sahibi” namlarını vermişti.


Yorum Yap

Yorumlar