Arama sonuçları: 321 sonuç bulundu.

Ateizm hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bediüzzaman diyor ki, "Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir: Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi' san'atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takib eden bu birinci Avrupa'ya hitab etmiyorum." Buradaki Avrupa'nın iyi tarafı ile anlatılmak istenen nedir?
Ayetül kübra ismi doğru bir isim midir? Üstad neden ayetül kübra demiş?
Dinimizce babamın dediğimi olmalı eşimin dediği mi? Arada kaldım ne yapmalıyım?
Babanın kızına hacamat yapması uygun olur mu?
Tilavet secdesini başka birine yaptırabilir miyiz?
Üstad Bediüzzaman Hazretleri niçin ömrü boyunca harama bakmamıştır? Bununla ilgili hikayeler ve alıntılar nelerdir?
Üstadımız "Zalimler için yaşasın cehennem!" sözünü hangi olayda ve kim için söylemiştir?
Bediüzzaman Hazretleri'nin Türk milletine bakışı nasıldır? Kürtçülük yapmış mıdır?
Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an harflerinin günlük dilde okunup yazılması ile ilgili bakış açısı nasıldır?