Arama sonuçları: 143 sonuç bulundu.

“İnsan, nisyândan alındığı için, insan nisyâna mübtelâdır. Nisyânın en fenâsı da nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, sa‘y ve tefekkür zamanlarında nefsin unutulması, yani nefse bir iş verilmemesi dalâlettir. Hizmetler görüldükten sonra, neticede, mükâfât zamanlarında nefsin unutulması kemâldir. Bu i‘tibârla ehl-i dalâlet ile ehl-i kemâl, nisyân ve tezekkürde müteâkistirler.” Burada Hz. Üstad nefsi...
Hayrat Mealli Cevşenü'l kebirin ilk sayfasında "Ey sevdiklerini en güzel şekilde rahmetiyle yad eden, onları unutmayan" cümlesinde geçen "unutmayan" ne demektir.? Allah kusurdan münezzehtir. Sevdiklerini unutmaması ne demektir?
Hafızlık yaptıktan sonra unutmanın mesuliyeti hakkındaki rivayetlerden korkuyoruz. Fakat unutmaktan da kurtulamıyoruz. Bunun çaresi nedir? Bir de insanları hafızlığa teşvik için söylenecek hadisler var mı?
Namaz kılarken 4. rekâtta iken sadece bir defa secdeye gittim sonra son oturuşa geçtim. Hatırladığım anda hemen tekrar secde ettim, oturdum tahiyyat duasını okuyup namazımı sehiv secdesiz bitirdim. Bu durumda namazım geçerli olur mu?  
Peygamberimiz buyurur ki: "Nisyanda kalem kalkar" Evden kursa gitmek için çıkıyorum. Ve diyorum ki, namazı kursta kılarım. Ama bir bakıyorum ki vakit çıkmış. Yani namaz kılmaya niyetlendiğim halde hiç aklıma gelmiyor. Veya bazen herhangi bir vakti kılmayı unutuyorum. Acaba mesuliyet durumu nedir?
Cemaatle kılınan bir namazda secdede tesbihi unutan Hanefi mezhebine bağlı bir kişi namazını iade etmesi gerekir mi?
Tarîk-i Nakşî de dört şeyi bırakmak lazım. Hem dünyayı, hem nefis hesabına ahireti dahi hakiki maksad yapmamak, hem vucudunu unutmak, hem ucba, fahra girmemek için bu terkleri düşünmemek.. Risale- nurda ise "Acz-mendi tarikinde dört şey lazımdır: Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz!" şeklinde geçen esasları acıklar mısınız?
Bir yakınım geçmişte kılmadığı namazlarını kaza ediyordu. Fakat nasıl olduysa birden fikri değişti ve araştırmasına göre kazaya kalan namaz ya unutmakla ya da uykuya dalmakla ya da savaşta iken oluyormuş. Geçmişte kılınmayan namazların kazası olmuyormuş diye bir sonuca varmış. Doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz?
Namaz kılmayı unutmamak veya namazı kaçırmamak için ne yapabiliriz?
Peygamaber efendimiz (sav) çok acılar çekmiş. Müminler de çekiyor. Allahu Teala'nın sevdiği kullarına acılar vermesinin hikmeti nedir?