Arama sonuçları: 143 sonuç bulundu.

Risale-i Nur'da temsil metodu kullanılmasının hikmeti nedir, maddeler halinde bilgi verir misiniz?
Arkadaşlarıma etkili bir tebliği nasıl yapabilirim? Neyi, ne zaman, ne kadar ve kime anlatacağım?
İkinci Söz'ün hikayesinde geçen, "terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin" ne demektir?
29. Sözde "Şeffafiyyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrud ve itaat" sırlarıyla alakalı verilen temsilleri izah eder misiniz?
Bediuzzaman tevhidin kolaylığına ispat olarak dünyanın dönmesiyle bütün yıldızların dönmesini misal veriyor. Bu temsil ile anlatılmak istenen nedir?
Ondokuzuncu Söz'deki Peygamber Efendimiz'in (asm) dünyanın ve cennetin icadına sebeb olmasını risaledeki haliyle kavrayamıyorum ve aklım almıyor. Bana dürbün olacak temsilleri hariçten verir misiniz?
Sahabelere nübüvveti temsil eden küçük bir "Muhammediyet" yerleşmiş ise, sonraki alim ve evliyaların alemine velayeti temsil eden küçük bir "Ahmediyet" yerleştiğine göre Nurcular nasıl sahabe mesleğini yaşıyor oluyorlar? Nurcularda Muhammediyetin yerleşmiş olması için sahabe olmaları gerekmiyor mu?
Sekizinci Söz'deki temsilde geçen ve ağacın başındaki iki adam hakkındaki, "...Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını ta'cil ediyor. Zira o meyveler, nümunelerdir. Tatmaya izin var, tâ asıllarına talib olup müşteri olsun. Yoksa, hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar. Yemesini te'hir eder ve intizar ile telezzüz eder...." cümlesindeki, za...
İnsan âciz ve fakir olduğu halde, âczi ve fakri nasıl ona şefaatçi olabilir?
Mecmuatü'l-Ahzab nedir? Ehl-i sünnetçe muteber midir?