Arama sonuçları: 226 sonuç bulundu.

Allah’ın isimleri insan üzerinde kaç şekilde görünür?
Kainatın her tarafında ve tüm insanlarda Allah'ın İsimleri tecelli ediyor. Ama her insanda özellikle bir ismi daha fazla tecelli eder, bu ismle dua edenlerin duaları kabule çok yakındır diyorlar doğru mudur?
Allah'ın isimlerinin tecellileri insanlarda görünmekte. Fakat bazı kişilerde bazı isimleri görünmekte, bazı isimlerinin tecellileri sanki görünmemektedir. Mesela Adil, Rahim gibi isimler zalimlerde görünmüyor. Bunun hikmeti nedir ve bu meseleyi nasıl anlamamız gerekir?
Celali ve Cemali tecelli nedir. Cennette cemali tecelli; cehennemde ise celali tecelli nedir, nasıldır ne anlama geliyor?
Hayalde, Allah'ın hangi isimleri tecelli eder?
29. Söz'deki, "Hayat kesret tabakatından bir çeşit tecelli-i vahdettir" ne demek?
Diğer varlıklarda tecelli eden Allahın isimleri zi-şuur olan insanda da tecelli ediyor. Yani insan haricindekiler de Cenabı Hakka ayinedarlık yapabliyorlar. İnsanın aynadarlık cihetindeki farkı nedir? İnsanda tecelli edip de diğer mahlukatta etmeyen hangi isimler var?
Kainatın her tarafında ve tüm insanlarda Allah'ın İsimleri tecelli ediyor. Ama her insanda özellikle bazı isimler daha fazla tecelli eder. Bu isimlerle dua edenlerin duaları kabule çok yakındır diyorlar. Bu meseleyi açıklar mısınız ?
Allah'ın kudretinin daima tecelli ettiğini nasıl anlarız? Teşekkürler.
"ve madem Rezzak isminin gayet geniş bir surette ruy-i zeminde cilvesi görünüyor." cümlesini açıklayabilir misiniz?