Arama sonuçları: 40 sonuç bulundu.

Neden Kur'an'dan önceki kitaplar değiştirildi. Allah'ın sözü değiştirilebilir mi?
Önceki semavi kitaplar nasıl bozulmuştur?
Kuran'da diğer semavi kitapların tahrif edildiğinden bahsediliyor mu?
Mesnevi-i nuriyede "Kuranın icazı (mucize oluşu) tahrifine bir seddir (bozulmasına mani olur)." diyor. Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi, diğer kitapların muhafaza edilmemesinin hikmeti nedir?
Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an harflerinin günlük dilde okunup yazılması ile ilgili bakış açısı nasıldır?
Üstad Bediüzzaman'ın yeni harflere bakışı nasıldır? Risalelerin yeni harflerle basılmasına ne zaman izin vermiştir?
Bediüzzaman Hazretleri, Afyon Mahkemesi Müdafaası'nda seyid olmadığını söylüyor: "Said itiraznamesinde demiş ki, "Ben seyyid değilim..." (Şualar, 14. Şua) Üstad seyyid değil mi?
Bela ve musibetlerin daha çok müslümanlara gelmesinin hikmeti nedir? Risale-i Nurda buna dair yerler var mı?
Celcelutiye duasının fazileti hakkında  bilgi var mı? Üstad Bediüzzaman Celcelutiye'yi hangi minvalde okur veya okunmasını tavsiye ederdi? Celcelutiyenin bizi en çok çeken beyitlerinin vird olarak okunması nasıl olur? İçindeki Süryanice olan esmaların tam mana karşılığını nasıl elde edebiliriz?
Ehl-i sünnet nedir, izah eder misiniz?