Arama sonuçları: 114 sonuç bulundu.

İstediğin bir şey için hayır yapmak yada adak adamak doğru mudur?
Risale-i Nur hizmetinde nasıl bir istikametde olmamız gerekir? İstikamet hakkında bilgi veriniz.
İştirak-i amal ve şirket-i maneviyenin yani başkalarının sevabından da hissedar olmanın ''İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır'' ayetiyle zahiren bir zıtlığı görünüyor. Açıklar mısınız?
"Kader fetva verdi" cümlesinin hakikati nedir?
Risalelerde ata kazayı bozar, kaza da kaderi bozar ibareleri geçiyor. Burada bozmak tabiri değişmek manasında anlaşılıyor. Ama kader defteri olan Levh-i Mahfuz değişmez diyoruz?
"Kadere fetva vermek veya verdirmek" cümlesini izah eder misiniz?
Kader Risalesi'nin girişindeki, "Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir."  cümlesindeki "hâlî ve vicdanî","ilmî ve nazarî" tabirlerinden ne anlamamız gerekir?
Kadının Çalışması caiz midir? Şayet caiz ise hangi durumlarda caizdir?
Hangi durumlarda oruçları kaza etmemiz lazımdır?
Bir kişi onunla ilgili aklımızdan geçen zararsız şeylerden ve hakkında düşündüklerimizden hesap günü haberdar olacak mı?  Mesela birinden hoşlanıyorum, kafamda onunla ilgili gelecek kuruyorum. Bundan haberi olacak mı, kul hakkına girer mi?