Arama sonuçları: 2 sonuç bulundu.

"Bin üç yüz sene zarfında nev‘-i beşerin kemiyeten beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp"  ifadesindeki "keyfiyeten ve insaniyeten yarısını" kısmını açıklayabilir misiniz?
Risalelerde geçen bin üç yüz seneden kasıt nedir?