Arama sonuçları: 31 sonuç bulundu.

Ahirzamanda gelecek olan Mehdi hakkında bilgi verir misiniz?
Mehdi ile İsa (as) aynı zat mı, yoksa farklı kimseler mi?
Ahir zamanda gelecek olan mehdi bir mi olur yoksa değişik belde ve ülkelere göre farklı mı olur? Mesela bana göre mehdi falanca size göre başka olabilir mi?
"Risale-i Nurlar'da geçen o gelecek zat diye üstadımızın bahsettiği kişi de yine kendisi olmaktadır. Çünkü Risale-i Nurlar İkinci Said döneminin meyvesidir, ve orada Kur'an'ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'un tercümanlığını yapan İkinci Saiddir. Üçüncü Said döneminde ise üstadımız Risale-i Nur'un yazılmasıyla uğraşmamış bizzat Risale-i Nur'u kendine program yapıp Allah'ın izni ile hizmetin...
Mehdi'nin manevi makamı hakkında Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin görüşü nedir?
Mehdi konusunda bilgi almak istiyorum. Mehdi kimdir? Özellikleri nelerdir?
Hazret-i Mehdi'ye ne için "aleyhisselam" deniyor?
Bediüzzaman Hazretleri bu asrın müceddidi olabilir. Veya Risale bizim için daimi bir kaynak olabilir. Peki Risale bu konu hakkında ne diyor? Üstad Hz.Mehdi'nin bir kişi'den ibaret olamayacağını söylüyor. Ama Hadislerde ise Hz.Mehdi ile ilgili şahsi kişilik olarak bilgiler veriyor. Mesela Medine de zuhuru gibi vs. Burada üstadın dediği Hadislere ters düşmüyormu ve bunu nasıl yorumlamalıyız?
İsa as. ve Hz. Mehdi arasında nasıl bir alakadarlık olacak?
Kur'an'da Mehdi hakkında ayet var mıdır?