Soru

Kalb ve aklı dinlemeyen duygular

13. lema, 6. işarette "Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki: İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyor. Yanlış şeylere giriyorlar" Cümlesini açıklar mısınız?

Tarih: 16.01.2011 08:30:34
Okunma: 7622

Cevap

Bediüzzaman hazretleri bu cümleyi mektubat isimli eserinde biraz daha geniş olarak şöyle açıklamaktadır: "Madem insanda bazı letaif var ki, teklif altına giremez; o latife hâkim olduğu vakit, tekâlif-i şer'iyeye muhalefetiyle mes'ul tutulmaz; ve madem insanda bazı letaif var ki, teklif altına girmediği gibi, ihtiyar altına da girmez; hattâ aklın tedbiri altına da girmez, o latife, kalbi ve aklı dinlemez; elbette o latife bir insanda hâkim olduğu zaman (fakat o zamana mahsus olarak) o zât, şeriata muhalefette velâyet derecesinden sukut etmez, mazur sayılır. Fakat bir şart ile ki, hakaik-i şeriata ve kavaid-i imaniyeye karşı bir inkâr, bir tezyif, bir istihfaf olmasın. Ahkâmı yapmasa da, ahkâmı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlub olup, neûzü billah, o hakaik-ı muhkemeye karşı inkâr ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet, alâmet-i sukuttur!"(Mektubat)

bu paragrafta göz ardı edilmemesi gereken en önemli unsur İslamiyetin ve imanın temel esaslarına bir zıtlık veya inkar veya hafife alma veya yalanlama olmamalı. İslaiytin hükümlerini hak olarak bilmeli. Aksi halde  bu latifelere mağlup da olsa mesul olur.


Yorum Yap

Yorumlar

Allah cc razı olsun.. Güzel bir konuya temas edilmiş.. Üstad Hz.nin kalbi ve aklı dinlemez dediği bir iki latifenin herkesçe bilinemeyen ince latifeler olduğu anlaşılıyor.
Gönderen: İSMAİL AKIN
Tarih: 12.10.2011 18:23:44