Soru

Allah’ın Her Şeye Her şeyden Yakın Olması

Cenâb-ı Hakk’ın her şeye yakın olmasıyla beraber her şeyin ondan nihayetsiz uzak olması ne demektir?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 3309

Cevap

Allah her şeye her şeyden daha yakındır. Kaf Suresi 16. Ayette “Biz ona şah damarından daha yakınız” buyrulmuştur. Ehli sünnet inancına göre, Cenab-ı Hakk yaratılmışlardan uzak olmadığı gibi belli bir yönde veya belli mekânda da değildir. Mesela, güneş ısı ve ışığıyla bize gözbebeğimizden de yakın olduğu halde, biz ondan 150 milyon km. uzaktayız. Temsildeki noksanlığa bakılmaz. Cenab-ı Allah da mekândan münezzeh olmakla beraber, herşeye herşeyden daha yakındır. Fakat herşey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun yakınlığı, yaratılmış iki şeyin arasındaki yakınlık gibi değildir. Çünkü yaratan ile yaratılmışların varlık mertebeleri çok farklıdır. Bu yüzden onun sıfatları varlıkların sıfatlarına benzemez. Onun varlık mertebesiyle yaratılmışların varlık mertebeleri arasında zıtlık vardır. Mertebedeki bu zıtlık sebebiyle Allah bize yakın olduğu halde bizim O’na uzak olmamız gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Şura suresi 11. Ayette “Hiçbir şey O’nun misli gibi değildir” buyrularak bu farklılığa işaret edilmiştir. Bu sebeple Allah’ın yakınlığının nasıl bir yakınlık olduğu insanlar tarafından bilinemez. Sadece uzak olmadığını ve mahiyeti bizce meçhul bir şekilde yakın olduğunu anlarız. (Bkz. Sözler, 16. ve 31. Söz; Mektubat, 20. Mektub)


Yorum Yap

Yorumlar