Soru

Kadınların Yüzünü Örtmesi

1- Dört mezhebe göre de Fitne Zamanında kadınların yüzünü örtmesi farzdır diye bilgiler edindim. Bu doğru mudur?

2- Burda Fitne zamanını şehvetin çokluğu olarak mı algılamalıyız yoksa başka bir kıstas var mı? Günümüz fitne zamanı olarak algılanıp kadınların yüzünün örtmesi mi gerekir?

3- Fitneye şehvetin çokluğunun yanında, insanları günaha sevk edebilme olarak genel mi bakılmalı? Bu durumda "Fitne ile ilgili her türlü faaliyetten uzak durmalı. Çünkü fitne ortamında oturan, ayakta durandan; ayakta duran yürüyenden ve yürüyen koşandan daha hayırlıdır. (Müslim)" Hadis-i Şerifinde de buyrulmasını düşünerek, "müdara" yaparak, yüzü örtmekten sakınmalı mıyız? Yüzü örtmenin (çarşaf benzeri) insanları islam düşmanlığına ya da kötü düşüncelere diğer örtülerden daha fazla sevk edebileceği düşüncesiyle, İslami şartlara uygun başka bir tesettür mü uygulamalı?

Tarih: 2.11.2014 12:52:20
Okunma: 1550

Cevap

1. Sualiniz:

Dört mezhebe göre de Fitne Zamanında kadınların yüzünü örtmesi farzdır diye bilgiler edindim. Bu doğru mudur?

El-cevap:

Dört mezhebe göre de Fitne Zamanında kadınların yüzünü örtmesi farzdır. Bu konuda Vehbe Zuhaylinin İslam fıkhı Ansiklopedisinin, birinci cildinin 458-466. Sayfalarına bakılabilir.

Bazı kaynaklarda ifadeler şöyledir:

Alimler kadının el ve yüzünü açmasına cevaz vermişlerdir, fakat bu durum fitne olmadığı zamanlarla mukayyeddir. Fitne korkusu olduğu takdirde kadının yüzünü örtmesi emredilir. (Makalatı kevseri: 309, Tefsiri Kurtubi, Tefsiri Celaleyn)

Genç bir kadının erkekler arasında yüzünü açması men’ edilir. Çünkü bu durumda fitne söz konusudur. Yahut şehvetle bakmak söz konusudur.

Bunun manası şudur: Böyle bir kadın erkeklerin yüzünü görüp, fitne meydana gelir korkusuyla yüzünü açmaktan alıkonulur. Çünkü yüzü açık olan kadına şehvetle bakılır. (Vehbe Zuhayli: c, 1, s, 458,  İbni Abidin Tercemesi: c, 2, s, 113)

Günümüz geçmiş asırlarla mukayese edilemeyecek kadar fitneli bir zamandır. Ülemanın kendi asırları için söyledikleri şey bizim için muzaaf bir durumdur.

İbadet esnasında (ihram, namaz gibi durumlarda) kadın el ve yüzünü açar. (Beyzavi, Makalatı Kevseri). Mahkemede şahitlik, dünürlük, tedavi gibi sebeplerle kadın el ve yüzünü açabilir. (Razi (mefatihül gayb), Elmalı)

 

2. Sualiniz:

Burda Fitne zamanını şehvetin çokluğu olarak mı algılamalıyız yoksa başka bir kıstas var mı? Günümüz fitne zamanı olarak algılanıp kadınların yüzünün örtmesi mi gerekir?

El-cevap:

Fitne lügatte imtihan manasına gelir. Şer'an fena ve çirkin olan her şey denilmiştir.

Fitne her türlü günahla ibtila şeklinde olabilir.

Günümüzde her türlü günah yaygınlaşmıştır. Bilhassa ahlak aşırı derecede bozulmuştur.

Günümüz fitne zamanı olduğundan kadınların yüzünü örtmesi gerekir.

 

3. Sualiniz:

Fitneye şehvetin çokluğunun yanında, insanları günaha sevk edebilme olarak genel mi bakılmalı? Bu durumda "Fitne ile ilgili her türlü faaliyetten uzak durmalı. Çünkü fitne ortamında oturan, ayakta durandan; ayakta duran yürüyenden ve yürüyen koşandan daha hayırlıdır. (Müslim)" Hadisi Şerifinde de buyrulmasını düşünerek, "müdara" yaparak, yüzü örtmekten sakınmalı mıyız? Yüzü örtmenin (çarşaf benzeri) insanları islam düşmanlığına ya da kötü düşüncelere diğer örtülerden daha fazla sevk edebileceği düşüncesiyle, islami şartlara uygun başka bir tesettür mü uygulamalı? Allah sizden razı olsun. Samimi cevaplarınızla çok bilgileniyoruz.

El-cevap:

Biz dinin kurallarına uymakla mükellefiz. Biz farz ve haramlara dikkat ettiğimiz takdirde bazıları farklı düşüncelere yönelirlerse bu onların sorunudur.

Müdara ölüm gibi çok zaruri durumlar haricinde farz ve haramlarda olmaz.

Ayrıca Linklerde bulunan yazılardanda istifade edebilirisiniz...

/soru-cevap/tesetturde-el-ve-yuz

/soru-cevap/tesettur-ve-carsaf

/soru-cevap/onceki-ummetlerdeki-tesettur-sekli

/soru-cevap/edep-haya-ve-tesettur

/soru-cevap/tesetturun-fitriligi

/soru-cevap/tesetturun-ortunmenin-gerekliligi

/soru-cevap/tesetturun-ehemmiyeti

/soru-cevap/carsaf-mevzuu


Yorum Yap

Yorumlar