Soru

Tesettürün Fıtrîliği

"Tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor" cümlesini açıklar mısınız? Tesettürün kadınlar için fıtri olma hususunu başka alimler de bildirmişler midir? Yoksa sadece Bediüzzaman'ın bir ictihadı mıdır?

Tarih: 11.10.2010 21:36:04
Okunma: 5659

Cevap

Tesettür Risalesi zaten baştan sona bunu anlatıyor. Anlatılanların özeti şudur:

Kadın yaratılışı icabı olarak, yabancı erkeklerin bakışlarından rahatsız olur ve gizlenmek ister. Fıtratlarındaki bu sıkılmanın nedenleri ise;

1- Korku: Kadınlar yabancı erkeklerin onlara taarruzundan korkarlar. Çünkü nâ-meşru bir çocuğun maddi manevi dayanılmaz ağırlığını bir ömür boyu çekmek zorunda kalabilirler. Bunun için güzelliklerini gizleme, yabancı erkeklerin iştahlı nazarlarından sakınma ihtiyacı hissederler.

2- İhtiyarlık ve çirkinlik: Kadınların % 60-70’i ihtiyarlık ya da çirkinlikleri sebebiyle bu hallerini gizlemek ve örtünmek isterler.

3- Kıskançlık: Erkekler hanımlarının başka erkekler tarafından görülmesini kıskanırlar ve bunun için hanımlarının güzelliklerinin gizlenmesini arzu ederler. (Bu da tesettürün erkek fıtratına bakan yönüdür.)

4- Yabancı Bakışlardan Rahatsız olmak: Kadınlar yabancı erkeklerin onları inceleyen nazarlarından ciddi manada rahatsız olurlar.

5- Töhmet altında kalmamak: Kadınlar açık gezip de kocalarının, “kendisini başkalarına beğendirmeye çalışıyor” diye suçlamasından sakınırlar.

Hadiste, "Her doğan İslam fıtratı üzere doğar" denilmiştir. İslam alimleri Kur'an'ın bütün emirlerinin insan fıtratına uygun olduğunda ittifak etmişlerdir.


Yorum Yap

Yorumlar