Soru

Küfür Kaç Kısımdır

"Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder. İkincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu da birkaç şu‘bedir. Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakînî var, lâkin i‘tikādı yoktur.Üçüncüsü, tasdîki var, lâkin vicdânî iz‘ânı yoktur."

Küfrün ikinci kısmını oluşturan ve bildiği halde inkar edenlerin sayıldığı bu üç grubu izah eder misiniz? :

Tarih: 28.04.2016 12:37:47
Okunma: 4703

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"Suâl: Küfür cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed’i (asm) evlâdları kadar tanıyorlardı.Elcevab: Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder. İkincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu da birkaç şu‘bedir. Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakînî var, lâkin i‘tikādı yoktur.Üçüncüsü, tasdîki var, lâkin vicdânî iz‘ânı yoktur." (İşarat'ül-İcaz)

Küfrün birinci kısmı olan bilmediği için inkar eder kısmı anlaşılıyor. Cehaletinden dolayı veya bilmediği için inkar edenler bu kısma girer. Bir ilmi veya fikri olmadığı halde büyüklerine, ileri gelenlere ve reislerine uyarak arkasından gidenler buna örnektir.

İkinci kısımda ise,

1. Bilir lakin kabul etmez. Ebu cehil gibi kimseler buna örnek olabilir. O kendisi, "biliyorum bir Allah var ve bu Muhammede vahit gönderiyor. Fakat ....... " diyordu. 

2. Yakini var lakin itikadı yoktur. Bunlara bazı yahudi ve hristiyan alimleri örnek olabilir. Onlar kitaplarından öğrendiklerine göre paygamberimizi çok iyi tanıyorlardı. Fakat inat ve kavmiyet için kabul etmiyorlardı.

3. Tasdiki var, lakin vicdani izanı yoktur. Buna da münafıklar örnek olabilir. Onların zahiren tasdiki var. Fakat vicdanlarında kabulleri yoktur.


Yorum Yap

Yorumlar