Soru

Kader Belli İse Neden Kötüler Devam Ediyor

Kaderimiz belli, o vakit neden birileri kötü olmaya devam ediyor?

Tarih: 25.04.2021 01:50:42
Okunma: 1220

Cevap

Kaderimizin belli olması ile birilerinin kötü olması arasında  herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Kaderin belli olması demek insanın kendi özgür ve hür iradesi ile yapacağı şeyleri Allah'ın önceden bilmesi demektir. Bu kaderi belirleyen Allah(c.c) değil, insanın kendisidir. Belli olmasından kasıt Allah'ın bunu bilmesi demektir. Bilmenin de insanların fiilleri üzerinde bir etkisinin olmadığıda malumdur. Her insan kendi yaptıklarını da vicadanen kendi iradesi ile yaptığını bilmekte ve görmektedir. Çünkü her insan  fiillerinde pek çok ihtimalden birini tercih ettiğini vicdanen bilen insan özgür olduğunu yakinen bilir. İnsanların kötü olması kaderde yazdığı için değil o kendi iradesi ile kötü olacağı için ÖNCEDEN ALLAH(c.c) EZELİ İLMİ VE BİLGİSİ İLE onun kötü olacağını sadece bilmiştir. Allah'ın bu bilmesi insanları kötü yapmıyor haşa. Kişi kötü olacaksa Allah bunu biliyor demektir. Suç kötülük yapan kişidedir. Allah kullarına özgür irade vermiştir ve imtihan için bu dünyaya göndermiştir. zaten bir sınavın ve imtihanın olabilmesi için özgür ve hür bir iradenin varlığı zorunlu olur.

Burada önemli bir kavramın YANLIŞ anlaşıldığı görülmektedir. "Kaderin belli olması" bundan kastınız Allah'ın her şeyi önceden bilmesi ise bunda bir problem yok. Eğer kastınız Allah'ın zorla insanlara iş yaptırması gibi yani zoraki ve mecburi olarak bu işleri yaptırdığını iddia etmek ise bu hatalı bir görüştür. biz kendi kaderimizi kendimiz belirleriz. Belli olan kader budur ve bizim irademize bağlıdır ve bunlardan da mesulüz. Fakat nerede,ne zaman doğacağımız gibi durumları belirleyen Allah'tır. Bunda da irademiz olmadığı için zaten mesul değiliz. 

Bu konularda daha güzel ve geniş bilgiler için lütfen bu linlklerdeki yazıları okuyunuz.

https://risale.online/soru-cevap/kader-hakkinda

https://risale.online/soru-cevap/kader-ilim-nevindendir

https://risale.online/soru-cevap/kader-insani-mahkum-etmez


Yorum Yap

Yorumlar