Soru

Ebced Hesabı

Risalelerdeki ebced hesabı neye göre yapılıyor? Ve biz bu ebced hesabını kendimiz hesaplayabilir miyiz? 

Tarih: 7.04.2014 19:19:25
Okunma: 5062

Cevap

Ebced hesabı harflere ait rakam değerleriyle hesaplanıyor. Herkes bu rakamlara dayanarak yapılan hesabların sağlamasını yapabilir. Fakat bu ilim manevi ilimlerden olduğu için herkesin bununla neticeye ulaşması mümkün değildir. Bunu Üstad'dan isteyen talebesi Hulusi Efendi'ye Üstad Bediüzzaman'ın verdiği cevab bu konudaki gerekli tavrı gösteriyor.

"İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz? Elcevab: Biz kendi arzu ve tedbîrimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkınde, bize, daha hayırlı bir ihtiyâr, işimize hâkimdir. İlm-i cifir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazîfe-i hakîkiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hatta, kaç def‘adır esrâr-ı Kur’âniyeye karşı, o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyâk ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum: Birisi: لاَيَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّأ اللّٰهُ yasağına karşı hilâf-ı edebde bulunmak ihtimâli var. İkincisi: Hakāik-i esâsiye-i îmâniye ve Kur’âniyeyi, berâhîn-i kat‘iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i cifir gibi ulûm-u hafiyenin yüz derece daha fevkınde bir meziyeti ve kıymeti vardır. Bu vazîfe-i kudsiyede, kat‘î huccetler ve muhkem deliller sû’-i isti‘mâle meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi, muhkem kaidelere merbût olmayan ulûm-u hafiyede sû’-i isti‘mâl girip şarlatanların istifâde etmeleri ihtimâli var. Zaten hakîkatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyâca göre bir nebze ihsân ediliyor." (9. Lem'a)

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/ebced-meselesi


Yorum Yap

Yorumlar