Arama sonuçları: 29 sonuç bulundu.

Allahu Teâlâ kendi gibi bir varlık yaratabilir mi?
Cennete gidersek inşallah Allah ile muhabbet ve sohbet edebilecek miyiz? 
Allah'ın isimlerinin tecellileri insanlarda görünmekte. Fakat bazı kişilerde bazı isimleri görünmekte, bazı isimlerinin tecellileri sanki görünmemektedir. Mesela Adil, Rahim gibi isimler zalimlerde görünmüyor. Bunun hikmeti nedir ve bu meseleyi nasıl anlamamız gerekir?
Allah'ın ezeli kelamı duyulamazdan kasıt nedir, bir organımızla duyamayız ama anlama durumu var gibi düşünmek mi gerekir. Yoksa idrak edemeyiz mi?
Allah'ın sıfatlarını izah eder misiniz?
Allah'ın ilmi irade gibi sıfatları zatına muhtaç mı?
Tesadüfen bir şey meydana gelmiyorsa, Allah nasıl var olmuştur diye sorana nasıl cevap verilebilir?
Cevşen'de Allah'ın bin bir isminin geçtiği söyleniyor. Halbuki onların çoğu isimden çok bir sıfata benziyor? Bunlar isim midir, sıfat mıdır?
"Sıfat-ı kelâmdan gelen evâmir-i teşriiyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, sıfat-ı iradeden gelen evâmir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Evvelkide mükâfat ve mücazat galiben âhirette olur; ikincisinde ağlebi dünyada olur." "Hakikat-i İslâmiyetin kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor....
Hazreti Adem hata ile yasaklı meyveyi yedi ve cennetten çıkarıldı ise bizim suçumuz ne?