Arama sonuçları: 14 sonuç bulundu.

Bir çekirdekte kader programının yazılı olmasından ne anlamalıyız?  Mesela bir elma çekirdeğinin, filiz verip vermemesi, ağaç olursa kaç yaprak ve meyve çıkacağı vs mi yazılı? Yoksa yazılım programı şeklinde ağacın potansiyeli mi yazılı?
"Ve bazen ağaç gibi bir kelimede, bir kasideyi.." Cümlesinden anlatılmak istenen nedir?
Cenabı Hakk’ın Hak, Hafiz, Hakim, Cemil Rahim gibi isimleri haşirsizliğe nasıl müsade etmez?
Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra yerine geçmek üzere Hüsrev Efendi'yi bıraktığı doğru mudur?
Risale-i Nur'da berat gecesi ile alakalı ders yeri var mı?
Berat Kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Evrim teorisinin islam akidesi bakımından mahzurları nelerdir? Risale-i Nur'da evrim ele alınmış mıdır?
"Haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezisi ise her şeydir." cümlesini açıklar mınısınız?
Kaderin mistar ve kudretin masdar olması ne demektir?
Kaderin varlığını ispat eden deliller nelerdir?