Arama sonuçları: 9 sonuç bulundu.

Akrebiyet ve kurbiyeti açıklar mısınız?
15. mektubdaki leyle-i kadire ulaşmak için verilen örnekte ne demek istiyor? Bu misalden almamız gereken öz nedir?
İhlas Risalesinde geçen, "gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuştur" cümlesindeki  "ihsan-ı İlahî" meslesini izah eder misiniz?
10. Hüccet-i İmaniye'nin (20. Mektub'un 1. Makamı) 11. Kelimesini izah eder misiniz?
Yedinci Şua'da Kur'an'ın altı cihetten nurlu olduğu anlatılıyor. Bu yönleri nasıl anlamalıyız?
29. Söz'ü hülasa olarak özetlermisiniz.
33. Söz 26. Pencereyi kısaca izah edip özetler misiniz?
Velayet-i kübra-vusta-suğra kavramlarını izah edip, örnek verirseniz sevinirim.
Lemaatda geçen "vicdan cezbesi ile Allah'ı tanır" başlıklı paragrafı izah eder misiniz?