Arama sonuçları: 1022 sonuç bulundu.

"Avâm-ı nâstan hakāik-i dîniyeyi ta‘bîr eden ancak yüzde birdir." ne demektir?
Bediüzzaman Hazretleri, insanların imanını tehlikede görüp, her an kalbinde bunun sıkıntısını çekmiş. Bu durum Üstadın şahsına ihsan edilen Allah'ın bir lütfu mudur? Bizde neden olmuyor? Biz neden kalbimizde bu durumu her an hissedemiyoruz?
Büyük günahları işlemek insanı imandan çıkarır mı?
Büyük günahları işlemek insanı imandan çıkarır mı?
Erkanı imaniye nedir veya nelerdir?
"...Hatta en latîf ve güzel bir hakîkat-i îmâniyeyi muhtaç bir mü’­mine bildirmek ki; en ma‘sûmâne, zararsız bir menfaattir. Mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin..." cümlesinde "istemeyen bir arkadaşla yaptırması" derken kimi kastediyor. 1- kişinin kendisin istemediği bir arkadaş 2- konuyu anlatmak istemeyen başka bir arkadaş
"Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz." cümlesinin izahını yapar mısınız?
10. Hüccet-i İmaniye'nin (20. Mektub'un 1. Makamı) 7. Kelimesini izah eder misiniz?
İbadetlerle iman arasında nasıl bir ilişki vardır?
islamiyetsiz iman medar-ı necat olamaz cümlesini açıklarmısınız?