Arama sonuçları: 18 sonuç bulundu.

İktisad, kanaat, israf, cimrilik, tebzir bunları açıklayıp arasındaki farkları izah eder misiniz?
İktisad Risalesi'nde, iktisatsızlık yüzünden tüketicilerin çoğalacağı ve üreticilerin azalacağı belirtiliyor. Halbuki günümüz ekonomi anlayışına göre alış-veriş yaptıkça ekonomi canlanmaktadır. Bunu izah eder misiniz?
Üstad Bediüzzaman hacca gitmiş mi ve kurban kesmiş midir?
Borsanın fıkhi durumu hakkında bir izah alabilir miyiz?
Haram yemek hakkında Risale-i Nurda bir bahs var mıdır? 
Dinimizde erkeğin kadın üzerindeki hakları nelerdir?
Bazı kıyafetlerimize çok para vermemiz doğru mudur? lüks giyinmek israfa girer mi?.
Ehl-i iman hanımların vasıfları nelerdir?
Hanımlar Rehberinin 9. sayfasında yer alan "şayet size münasib olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz." cümlesini açıklayabilir misiniz? Bu kısımda denk olmayan birine neden razı olunması isteniyor. Sonuçta evlilik hayatı kişiyi ve gelecek neslini de etkileyecektir. 
Nesli tükenen hayvanların yaratılması abes değil midir? Sonuçta yok olduktan sonra düzen bozulmuyor.