Arama sonuçları: 1137 sonuç bulundu.

Gece kurban kesilebilir mi?
"Hazret-i Mevlânâ’nın üfürdüğü neyden tuğyan ve feyezan eden, Hazret-i Ali’nin (kerremallahu veche) kuyuya söylediği esrar-ı hakikatten başka nedir? Farkı nerededir ki, o ney, o kuyuda hâsıl olan kamıştandır." Barla Lahikasında geçen bu cümleyi izah eder misiniz?
Risale-i Nur'da berat gecesi ile alakalı ders yeri var mı?
Borç verdiğim kişiden paramı alamıyorum. "Alacağımı Zekat olarak sana verdim" demekle Zekat vermiş oluyor muyum? (Şafii Mezhebine mensubum)
Mescidde tesbihatın cemaatle yapılmasına karşı çıkan, bidattır diyen arkadaşım var. Aynı arkadaşım kandiller için de bid'adır diyor. Tesbihatin cemaatle yapılması ve kandiller hususunda bilgilendirebilir misiniz? 
Cevşenül kebir de bir yerde فاسئلك diye başlarken diğer bütün yerlerde واسئلك olarak başlıyor. Hikmeti nedir acaba?
15. mektubdaki leyle-i kadire ulaşmak için verilen örnekte ne demek istiyor? Bu misalden almamız gereken öz nedir?
Günün başlamasıyla ilgili iki görüş bulunmakta. İkindiden sonra başlar diyenler ve akşamdan sonra başlar diyenler var. Hangi görüş daha doğrudur ve delilleri nedir?
15. Mektub'da, dünkü Kadir gecesine ulaşmak için birinci adam bir sene bekliyor, diğeri ruhen yükselip düne gidiyor. Misalin hakikatine baktığımızda ise, ikiside ayrı Kadir gecelerine ulaşıyor. Bu misalden yola çıkarak bir sene bekleyen asıl maksada ulaşamıyor mertebesi daha azdır denilebilir mi?
Kadir Suresinde bu gecenin bin aydan hayırlı olduğu geçmektedir. Buna dair izah veya rivayet var mıdır?