Arama sonuçları: 74 sonuç bulundu.

Dinimizde erkeğin kadın üzerindeki hakları nelerdir?
İslamiyette örnek, model bir aile yapısı nasıl olmalıdır?
İslâmiyet eşcinselliği neden yasaklamıştır? 
Koca karısına her ne zaman istersen kendini bosayabilirsin şeklinde talak yetkisi verdi ise kadın bunu sınırlı bir anında kullanmaktan korktuğu için kocasına iade edebilir mi? Veya kadın çok vesveselerinden dolayı ağzından istemeden vesvese dolayısı ile nikahı bozacak bir söz çıksa bu geçerli olur mu?
Kadının kocaya karşı yükümlülükleri nelerdir ve erkeğinin kadına karşı hakları nedir?
Kadının Çalışması caiz midir? Şayet caiz ise hangi durumlarda caizdir?
"Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar." (Lemalar) Kadınlar cesaretli ve cömert olmasın mı demek istiyor yoksa başka birşey mi var? Bu yazıyı açıklayabilir misiniz? 
Osmanlı padişahlarının kardeşlerini haksızca katlettiği söyleniyor. Osmanlı şeriatle yönetilen bir devlet olduğuna göre kimden fetva almışlar. O zamanın Şeyhülislamı veya alimleri neye dayanarak fetva vermiş?
Kastamonu Lahikasında geçen, "Hılkaten çok istediği ve fıtraten muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamazlar. Bulsalar da başlarına bela bulurlar." 1) Bulsalar da başlarına bela bulurlar ne demektir izah eder misiniz? "Hattâ bu hâlin neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik yüzünden, [kırk kadına bir erkek nezaret edecek] derecede kadınların ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymet...
"Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir (onların reisidir)ler. (Bu,) Allah’ın(insanlardan) bazılarını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılması ve (erkeklerin kendi) mallarından sarf etmeleri sebebiyledir. Sâliha kadınlar ise, itâatkâr olanlardır. Allah’ın(kendilerini) korumasına mukabil, gaybı (kocasının yokluğunda, koruması gerekenleri)muhâfaza eden kadınlardır. İtâatsizliklerinden korktu...