Arama sonuçları: 186 sonuç bulundu.

Tevafuklu Kur'an'da, Allah kelimelerinin alt alta gelerek tevafuk etmesi Kur'anın bir mucizesi midir? Hattatın kendi hüneri olamaz mı?
Kurandaki tevafuklar nasıl mucize oluyor? Bunu nasıl anlatabiliriz?
Kur'an'ın insanları usandırmaması onun Allah kelamı olduğunu nasıl isbat eder?
Kürt meselesinin kaynağı ve Üstad Bediüzzaman'ın bu meseleye bakışıyla çözüm yollarını izah edebilir misiniz?
12. Lem'a'daki yedi kıraat, yedi mucizat, yedi rukün, yedi vücuh, yedi hakaik ne demektir?
18. Lem'ayı ana hatlarıyla tarif edebilir misiniz?
Üstadımızın Risale-i Nur'a parantez içi mana yazılmasına karşı çıktığı ve lugat eklenmesine izin vermediği söyleniyor. Bunun aslı var mı izah edebilir misiniz?
Osmanlıca risalelerde Sözler Mecmuası, Lemalar Mecmuası gibi "mecmua" kelimesi niçin kullanılıyor?
Mehdi konusunda bilgi almak istiyorum. Mehdi kimdir? Özellikleri nelerdir?
20. Mektupta geçen tevhidin mertebe-i uzması tabirinden ne anlamalıyız?