Arama sonuçları: 8 sonuç bulundu.

Kehf suresinde  80. ayette  "Erkek çocuğa gelince, onun ana-babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk."  buradaki "korktuk" kelimesinde çoğul kullanılmasının sebebi nedir.?
“... Allah zâlimler topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Bakara, 2/258) “... Allah kâfirler topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Bakara, 2/264) “... Allah fâsıklar topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Tevbe, 9/24) Bu ayetler de geçen insanlardan sonradan müslüman olanlar var bunu nasıl anlamalı? 
9. Mektupta geçen Keramet, ikram ve istidraç hakkında bilgi verirmisiniz?
10. Sözde geçen, "izzet ise gayret ister." cümlesi ne manaya geliyor, izah eder misiniz?
"Bu gibi vesvese ehl-i İtizale lâyıktır. Çünki onlar derler: "Medar-ı teklif olan ef'al ve eşya, kendi zâtında, âhiret itibariyle ya hüsnü var; sonra o hüsne binaen emredilmiş veya kubhu var; sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada, âhiret ve hakikat nokta-i nazarında olan "hüsün ve kubh zâtîdir; emir ve nehy-i İlahî ona tâbi'dir."" (21. Söz)  Yukarıdaki yeri izah eder misiniz?
İnsanlara peygamber gönderilmesi hayır mıdır, şer midir?
Kuran'da tağut kelimesinin geçtiği ayeler var; acaba tağut nedir?
Bu zelzelenin hususen gece gelip ekser insanların rahatlarını kaçırması ve korku ve ümitsizliğe boğması nedendir?