Arama sonuçları: 9 sonuç bulundu.

Aleyke’ye bedel ‘ileyke’ nin zikri: Resul-i Ekrem (asm)'ın teklif edilen risalet (peygamberlik) vazifesini cüz'-i ihtiyarîsiyle haml ve kabul etmiş olduğuna ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden, Resul-i Ekrem'in (asm) daha yüksek olduğuna işarettir.” (İşaratü’l-İ’caz Tefsiri osmn. 42) Buradaki ifadeleri biraz açabilir misiniz? Özellikle bu hizmet Cibril tarafından görülmesi peygamberin y...
Evde ailemizle veya arkadaşlarımızla en güzel bulunmamız gereken davranışlar nasıl olmalıdır?
Ben kunut dularını biliyorum. Ancak eksiklerim var. Onların yerine Rabbena veya Allahümmağfirli desem  olur mu?
Namaz tesbihatinin ehemmiyetini tafsilatlı bir şekilde izah eder misiniz?
Peygamberimizin (a.s) İsmi geçtiği anda parmakları öpüp göze sürmek hadis midir? Hadis değilse nedir?
"Belki nasılki o zât; hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür. Öyle de; duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. " "Evet nasılki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de, onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebebdir." (19. Söz) Yukardaki cümleleri açıklar mısınız?
Peygamberlerin peygamberlik vazifeleri iradeleriyle midir, yoksa mecburi midir?
Namazı tadil-i erkan ile kılmak ne demektir? Namaz surelerini eksiksiz okumak da buna giriyor mu? Eğer okuma hataları namazı bozuyorsa, bu güne kadar kılınan namazları kaza etmek mi gerekir?
Tercüman-ı ism-i azam ve dua-yı ism-i azam sünnet midir? Neden yapıyoruz?