Arama sonuçları: 143 sonuç bulundu.

Şeyh Said ile Said Nursî aynı kişiler midir?
 Said Nursi'nin yaşamı boyunca kadınlara bakmamasının nedeni nedir?
Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını kısa bir şekilde özetler misiniz?
Bilindiği gibi evlenmek Peygamberimizin bir sünnetidir. Said Nursi Hazretleri, sünnet-i seniyyeye çok bağlı bir İslam alimi olduğu ve insanları sünneti yaşamaya, eserlerinde çokça teşvik ettiği bilindiği halde neden evlenmemiştir.
Risale-i Nur’da agnostizim konusuna değinilmiş midir? Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu fikrin batıl ve muhal olduğunu ispat etmiş midir? Bu fikre sahip bir insana ne tarz deliller sunmamız gerekiyor?
28. sözde geçen " lezaiz-i cismaniye için haşr-i cismani neden icab ediyor ?" sorusuna Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin cevabını açıklayabilir misiniz?
Bediüzzaman Said Nursî 1877 yılında mı dünyaya gelmiştir, yoksa 1878’de mi?
Said Nursi Hz.'leri Rusya'da iken parası var mıydı? İhtilal sonrası Almanya'da ne kadar süre kaldı, neler yaptı? Bilet alıp Türkiye'ye dönüşü hakkında detaylı ve kaynaklı malumat verir misiniz?
Bediüzzaman Said Nursi gavsı-sani den yardım istemesi ne kadar doğru. Sonuçta her türlü hâcatı Allah’a sunmak gerekiyor. Kendisi yetiş ya gavs diyor. Bunun açıklaması nedir?
Said Nursi Hazretleri'ne Bediüzzaman lakabını kim vermiş? Kendisi Bediüzzaman olduğu hakkında herhangi bir beyanatta bulunmuş mu?