Arama sonuçları: 260 sonuç bulundu.

15. Sözün beşinci ve altıncı basamaklarını izah eder misiniz.?
Meleklerin gücü var mıdır? Yani güneşi tutan meleğin gücü var mı; yoksa güneşi Allah tutuyor da o sadece tesbih ve tefekkür mü ediyor. Yoksa Allah o meleğe bir güç kuvvet verdi de melek mi tutuyor?  
Bazı insanlar, “Ben bir yaratıcının varlığına inanıyorum. Fakat melekler gibi görünmeyen varlıkları aklım almıyor.” diyorlar. Böyle bir insanın meleklerin varlığına dair şüphesini nasıl giderebiliriz?
Allah ve melekleri peygambere salat eder ne demek?  
Allah'ı ve Melekleri sevdiğimizi nasıl anlarız? Kısaca izah eder misiniz?
Bayanlar başını açınca melekler kaçar mı? Eğer kaçıyorlarsa ekseriyetle süslenmeye meyilli ve saçını çok seven bayanlar açısından fıtrata zıt görünen bu durumun bir hikmeti var mı, yahut bu bütün melekler için geçerli mi?
Bedir gazvesinde yardıma gelen meleklerin kıyafetleri nasıldı?
Mahlukatla müekkel melekler tam olarak ne yapmaktadırlar. Onların mahlukata müdaheleleri var mıdır? Vazifeleri nelerdir?
Her zerreye müekkel melek var mıdır? Eğer varsa cansız maddeleri melekler mi oluşturuyor?
İnsan istidadı itibariyle her yerde Allah’ın sonsuz rahmetine ve sanatına mazhar olabiliyor. Peki yalnızca bir yağmur damlasına müekkel olan melek onu yeryüzüne indirdikten sonra sonsuza kadar yalnızca o damlayı mı tefekkür ediyor ? Bu çok cüz'i kalmış olmuyor mu ?