Arama sonuçları: 260 sonuç bulundu.

“Ben meleklere inanmıyorum.” diyen bir Müslüman dinden çıkar mı?
Meleklerin yüzü, gözü, burnu, kulakları, ağzı ve elleri ayakları var mıdır?
 "Semavat ve arz ve cibal tedehhüş etmişler. Farazi bir şirkten korkmuşlar" cümlesindeki "farazi şirkten" kasıt nedir?
Melekler insanı iyiliğe nasıl sevk eder? Bunu nasıl yaparlar?
Hakikatte meleklerin vazife görmesi var mıdır? Eğer varsa bu Cenabı Hakk'a ortaklık olmaz mı? Ve Cenabı hakkın yaratmadaki ol emriyle zıt düşmez mi?
"Meleklerin bir kısmı âbiddirler. Diğer bir kısmının ubûdiyetleri ameldedir."cümlesini izah eder misiniz?
Melekler nasıl varlıklardır? Temel özellikleri nelerdir?
Meleklerin resulleri var mıdır?
"ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüşdüğümüz zaman söylemişiz ve daima söylüyoruz." Bu kısmı izah eder misiniz?
Melâike'nin muayyen bir şekil ve sureti varmıdır? Varsa bu belirli ve değişmez midir.?