Arama sonuçları: 95 sonuç bulundu.

Haşir meydanında insanlar nasıl birbirini tanımayacak ve fark etmeyecek?
Üstadımız "Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi; Küre-i Arz, hareket-i seneviyesiyle ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, Arz'ın o medar-ı senevîsi altındadır demektir." (Mektubat-1 Shf.4) Üstadımızın haşir meydanı hakkındaki bu malumatının kaynağı nedir acaba?
'Demek yirmibeş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen Şam-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bastedilecektir.'" cümlesini açıklar mısınız?
10. Söz'ün 12. suretinde zikredilen zabitin defteri ve cüzdanından murad nedir? Bu misaldan kısaca bahseder misiniz?
Haşir Risalesindeki ilk dört işareti genel hatlarıyla özetleyebilir misiniz?
Onuncu Söz Haşir Risalesi'nde "Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, “Maşaallah” deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister." cümlesindeki başlarında teşhir ister ibaresiyle anlatılmak istenen nedir?
Haşir risalesini ezberleyen imanla kabre girer mi? Ezberlemenin faydası nedir?
Haşir meydanında insanlar nasıl birbirini tanımayacak ve fark etmeyecek?
Kıyamet kopması nasıl olacak ve insanlar tekrardan nasıl diriltilecekler? 
Üstad 1. Mektup 3. Sualde "cehennem nerededir" sorusunu cevaplarken haşir meydanını, dünyanın yörüngesi, yani gezdiği daire olarak ifade ediyor. Nasıl oluyor, alem-i ahiret, alem-i şehadette bir yerlerde tarif ediliyor? Alem-i ahirete ait bazı manaları güneş sistemi içinde maddi bir yerlerde düşünmek doğru mudur?