Arama sonuçları: 67 sonuç bulundu.

Ene ne demek?
Enenin Elife benzetilmesini izah eder misiniz?
Ene ve enaniyetin farkı nedir? Ene deyince sanki sanki bir fihtist ve çekirdek ve istidat gibi birşey. Enaniyet ise bu ene çekirdeğinin kullanılması gibi geliyor. Yani ene malik ise enaniyet malikiyet oluyor gibi geliyor. Bu konuda izah yapabilir misiniz?
Ene ve nefis aynı şey midir?
"Ve o enenin dürbünüyle, kâinât ne olduğunu ve ne vazîfe gördüğünü görür. Ve âfâkî ma‘lûmât nefse geldiği vakit, enede bir musaddık görür. O ulûm, nûr ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılâb etmez." Cümlesinde tam olarak neyi kast ediyor? Bu cümleyi izah edebilir misiniz?
Ene mahluk mudur?
Meleklerde "ene" yoksa Allahu Teala'yı nasıl tanıyabilirler?
Ene risalesinde bahsedilen Alem-i Vücub nedir? Buradaki "alem" tabirinden kasıt, bildiğimiz alem midir?
Ene bahsinde geçen "Felsefenin teşebbüh-ü bilvâcib insaniyetin gayet-i kemâlidir," cümlesini açıklar mısınız?
"Ben" nedir? "Ene" mi, "nefs" mi, yoksa "ruh" mu? Yoksa bunların birleşimi midir?