Soru

Kuranın İsmi Azamdan, Arşı azamdan Gelmesi

"Kur’ân Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân; Hem bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır."

Burayı izah eder misiniz?

Tarih: 4.09.2020 10:19:11
Okunma: 1966

Cevap

Kur’ân Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân; Hem bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır.

Kur’an Allah’ın en son kitabıdır. Cenabı Hak kitabını diğer semavi kitaplardan ayırmış ve bir çok hususiyetleri bu kitabına vermiştir. Üstad Bediüzzaman Kur’anın büyüklüğünü ortaya akoyma adına Kur’anın arşı azamdan yani bütün kainatı her şeyden tahtı saltanatında tutan Zat-ı Zülcelalin katından geldiğini ifade ederek kelamlar içerinde en yüksek payenin Kur’an ait olduğunu bildirmiştir.Üstad yine Kur’anın büyüklüğünü ifade için Kur’anın ismi azamdan yani Cenabı Hakkın en büyük isminden geldiğini ifade eder. Daha sonra Cenab-ı Hakkın diğer isimlerinin ise mertebelerinin olduğunu bu mertebelerden en yükseğine Kur’anın muhatap olduğunu ifade eder. Ve bundan dolayıda Kur’an bütün alemleri her an görüp gözeten ve terbiye eden Rabbin kelamı olması cihetiyle en yüksek makamı ihraz etmektedir.

 

Ayrıca bakınız.

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/isimlerin-tecellileri

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/ars--ars-i-azam


Yorum Yap

Yorumlar