Arama sonuçları: 84 sonuç bulundu.

Rüyaların dinimizdeki yeri nedir, rüya ile amel edilir mi, rüya ilmi edinilebilir mi?
Son zamanlarda sahabelere karşı üstünlük iddiası nereden çıkıyor, kim çıkarıyor. Bu zamanda bu konular neden çok konuşuluyor, gündemde tutuluyor?
Bazıları ayın ikiye yarılma mucizesini inkar ediyorlar. Bu tür insanlara nasıl deliller gösterebiliriz?
"Risale-i Nur bir Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir." cümlesini izah eder misiniz?
Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz İbrahim'e (as) sahifeler indi. Peki Kuran-ı Kerim yada Risale-i Nurda bu mevzudan ayet yahut bahis var mı?
Telvihat-ı tisa 8. telvihi özetler misiniz?
28. lemada "bir düstur" da geçen "hâriç dâirelerde olan o pedere ve o mürşide, üç cihetle zarar vermek sûretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. " ve "Hem hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risâle-i Nûr’un şâkirdleriyle meşgul olmamalı. Çünki kendileri üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir." .. açıklamalardaki üç cihet zarar aynı mıdır, farklı mı? Farklı ise bu üç cihet zararlar nelerdir, açı...
Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Hastalar Risalesi, İhtiyarlar risalesi gibi bir çok risalesi var, isimlerini bildirir misiniz?
Vefat eden yakınlarımızla rüyada nasıl görüşebiliriz? Ne yapmamız gerekir?
Velayet-i kübra-vusta-suğra kavramlarını izah edip, örnek verirseniz sevinirim.